Kontaktuppgifter

E-postadress: [email protected]

Personliga e-postadresser: [email protected]

Postadress: EUSA-fonderna, PB 26, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors

 

Kontaktpersoner

Beredning och genomförande av program, ansökningsrådgivning

Fonden för inre säkerhet (ISF)

 • yttre gränser och visering: Riika Väliahde (tel. 0295 488257)
 • polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering: Riika Väliahde (tel. 0295 488257)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

 • integration och återvändande: Kristiina Mauriala (tel. 0295 488 275) och Noora Vahervaara (tel. 0295 488 265)
 • vidarebosättning samt asyl och mottagning: Iikka Saunamäki (tel. 0295 488 267)

Granskningar, utbildningar och rådgivning för projekten

 • Riikka Karlsson (tel. 0295 488 261)
 • Tuure Lehtinen (tel. 0295 488 249)
 • Sonja Lyytikäinen (tel. 0295 488 290)
 • Kirsi-Marja Oksanen (tel. 295 488 226)

Rådgivning i EUSA-systemet

 • Aleksi Rantamaa (tel. 0295 488 315)

Rådgiving i projektens kommunikation

 • Noora Vahervaara (tel. 0295 488 265)
 • Aleksi Rantamaa (tel. 0295 488 315)

Beredning av fondens programperiod 2021-2027

Programberedning

 

 • Pauliina Eskola (tel. 0295 488 263)
 • Kristiina Mauriala (tel. 0295 488 275)
 • Iikka Saunamäki (tel. 0295 488 267)
 • Ville Similä (tel. 0295 488 279)

Lagberedning

 • Sanna Virtanen (tel. 0295 488 300)
 • Nina Routti-Hietala (tel. 0295 488 242)

Inrikesministeriet

Registratorskontorets e-postadress: [email protected]
Tel. 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontoret)