Kontaktuppgifter

E-postadress: [email protected]

Personliga e-postadresser: [email protected]

Postadress: EUSA-fonderna, PB 26, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors

 

Kontaktpersoner

Beredning och genomförande av program, ansökningsrådgivning

Fonden för inre säkerhet (ISF)

  • yttre gränser och visering: Sanna Virtanen (tel. 0295 488 300) och Riika Väliahde (tel. 0295 488257)
  • polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering: Ville Similä (tel. 0295 488 279) och Riika Väliahde (tel. 0295 488257)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

  • integration och återvändande: Kristiina Mauriala (tel. 0295 488 275) och Noora Vahervaara (tel. 0295 488 265)
  • vidarebosättning samt asyl och mottagning: Iikka Saunamäki (tel. 0295 488 267)

Granskningar, utbildningar och rådgivning för projekten

  • Riikka Karlsson (tel. 0295 488 261)
  • Tuure Lehtinen (tel. 0295 488 249)
  • Sonja Lyytikäinen (tel. 0295 488 290)
  • Kirsi-Marja Oksanen (tel. 295 488 226)

Rådgivning i EUSA-systemet

  • Elina Sillanpää (tel. 0295 488 266)

Rådgiving i projektens kommunikation

  • Noora Vahervaara (tel. 0295 488 265)

Inrikesministeriet

Registratorskontorets e-postadress: [email protected]
Tel. 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontoret)