Kontaktuppgifter

Postadress: EUSA-fonderna, PB 26, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors

E-postadress: [email protected]

Personliga e-postadresser: [email protected] 

Ansvarsområdeschef Artsi Alanne, tfn. 0295 488 271 

Fondernas kontaktpersoner

 

Fonden för inre säkerhet (ISF)

 • Riika Väliahde, tfn 0295 488 257

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

 • Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275 (integration och återvändande)
 • Riika Väliahde, tfn 0295 488 257 (vidarebosättning samt asyl och mottagning)

Granskningar och rådgivning i utbetalningansökan

 • Sonja Lyytikäinen, tfn 0295 488 290
 • Riikka Karlsson, tfn 0295 488 261
 • Tuure Lehtinen, tfn 0295 488 249
 • Mika Alakontiola, tfn 0295 488 607

Rådgivning i EUSA-systemet

 • Elina Sillanpää, tfn 0294 488 266

Rådgiving i projektens kommunikation

 • Elina Koivisto, tfn 0295 488 676

Programperiod 2021-2027

Programberedning

 • Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275
 • Riika Väliahde, tfn 0295 488 257
 • Virpi Karjalainen, tfn 0295 488 392 

Lagberedning

 • Sanna Virtanen, tfn. 0295 488 300)
 • Nina Routti-Hietala, tfn. 0295 488 242

Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

 • Elina Sillanpää, tfn. 0294 488 266
 • Sanna Piiroinen

Ansvarsområdeschef

 • Artsi Alanne, tfn. 0295 488 271 

Kommunikation

 • Elina Koivisto tfn. 0295 488 676

Inrikesministeriet

Registratorskontorets e-postadress: [email protected]
Tel. 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontoret)