Stöd för asylsystemets funktion

Nationellt mål 7.1: Säkerställande av mottagninförhållandena för personer som anländer via överföringar

Frivilliga interna förflyttningar

 

  • Projektbeskrivining: "Statsrådet beslutade 27.2.2020 att Finland tar emot sammanlagt högst 175 asylsökande i en mest sårbar ställning från länder i Medelhavsområdet vid Europeiska unionens yttre gränser, i första hand minderåriga barn utan vårdnadshavare samt familjer med ensamstående förälder, vilka sannolikt har grunder för att få internationellt skydd och som kommer från länder med särskilt svag säkerhetssituation, såsom Syrien och Afghanistan. Sökande kan tas emot från Grekland, Cypern, Malta och Italien efter var deras situation är allvarligast. Med finansieringen inom projektets ramar tryggas smidigheten i frivilliga interna förflyttningar inkl. mottagningstjänster och asylutredning.

  • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 20.4.2020 - 20.4.2022, EU-stöd: 12 000 000 euro

Nationellt mål 7.2: Säkerställande av de tekniska förutsättningarna för asylutredningen