Stöd för asylsystemets funktion

Nationellt mål 7.1: Säkerställande av mottagninförhållandena för personer som anländer via överföringar

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 7.2: Säkerställande av de tekniska förutsättningarna för asylutredningen

Det finns inga pågående projekt.