Stöd för asylsystemets funktion

Nationellt mål 7.1: Säkerställande av mottagninförhållandena för personer som anländer via överföringar

Nationellt mål 7.2: Säkerställande av de tekniska förutsättningarna för asylutredningen

Utveckling av en helhet med multibiometrisk identifiering för asylutredning

  • Projektet utvecklar tekniska förutsättningar för asylutredning som en del av programmet för multibiometrisk identifiering. Projektet omfattar utvecklingen av funktioner i nya system och i befintliga system som kan utnyttjas i utredningen, som det nya multibiometriska systemet (ABIS) och ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA). Projektet möjliggör jämförelse av fingeravtryck från uppehållstillstånd för att säkerställa asylsökandens identitet. Dessutom effektiverar projektet användningen av nationella och internationella biometriska register i asylutredningen genom att utveckla gemensamma användargränssnitt. Projektet ansvarar även för ändringar i de nationella systemen till följd av de framtida ändringarna i EURODAC-systemet.

  • Polisstyrelsen, 1.1.2018 - 30.6.2020, EU-finansiering 1 782 899 euro