Stöd för asylsystemets funktion

Nationellt mål 7.1: Säkerställande av mottagninförhållandena för personer som anländer via överföringar

 

Nationellt mål 7.2: Säkerställande av de tekniska förutsättningarna för asylutredningen