Stöd till den gemensamma visumpolitiken

Det särskilda målet 1 omfattar främjande av laglig inresa samt förebyggande av olaglig inresa. Finlands viseringspolitik fokuserar på visering i Ryssland.

Nationellt mål 1.1: Nationell beredskap

Inom ramen för det nationella målet 1.1 stöds projekt som anknyter till utveckling av funktionaliteterna i informationssystemet för visering eller till planeringen, beredningen och införandet av ett eventuellt nytt informationssystem för visering. Dessutom genomförs projekt som gör det möjligt att bevilja visum i enlighet med visumförordningen även på obemannade gränsövergångsställen.

Hanke viisumitietojärjestelmän testaus- ja tuotantoympäristöjen pystyttämiseksi

  • Avsikten med projektet är att upprätta testnings- och produktionsmiljöer för det nya nationella datasystemet för visering, VISA, vilka fungerar i den förnyade CVIS (Central Visa Information System) gränssnittsapplikationen.

  • Utrikesministeriet, 1.1.2019 - 1.2.2020, EU-finansiering 75 000 euro

Hanke viisumitietojärjestelmän viisumitoiminnan siirtymävaiheen järjestelmä- ja prosessimuutoksista

  • Utrikesministeriet tar gradvis i bruk det nya nationella viseringsdatasystemet VISA. Införandet sker så att det gamla viseringsdatasystemet SUVI fungerar jämsides med det nya systemet VISA. Avsikten är att använda båda systemen sida vid sida så att man kontrollerat avvecklar det gamla systemet och på ett lyckat sätt tar det nya systemet i bruk. Det nya systemet och den nya processen provanvänds samtidigt innan man inför och utnyttjar systemet mer omfattande och innan man ersätter det gamla systemet med nytt.
  • Utrikesministeriet, 1.2.2019 - 1.2.2020, EU-finansiering 487 500 euro

Nationellt mål 1.2: Unionens regelverk

Inom ramen för det nationella målet 1.2 genomförs projekt som förbättrar kunnandet hos personal som deltar i behandlingen och uppföljningen av visum genom utbildning och utvecklas beredskapen och metoderna för utbildning på distans.

Nationellt mål 1.3: Konsulärt samarbete

Inom ramen för det nationella målet 1.3 stöds projekt som främjar EU:s gemensamma visumpolitik och bekämpning av olaglig invandring särskilt i form av rådgivaruppgifter och samarbete mellan medlemsstaterna med anknytning till handlingssäkerhet.