Stöd till den gemensamma visumpolitiken

Det särskilda målet 1 omfattar främjande av laglig inresa samt förebyggande av olaglig inresa. Finlands viseringspolitik fokuserar på visering i Ryssland.

Nationellt mål 1.1: Nationell beredskap

Inom ramen för det nationella målet 1.1 stöds projekt som anknyter till utveckling av funktionaliteterna i informationssystemet för visering eller till planeringen, beredningen och införandet av ett eventuellt nytt informationssystem för visering. Dessutom genomförs projekt som gör det möjligt att bevilja visum i enlighet med visumförordningen även på obemannade gränsövergångsställen.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 1.2: Unionens regelverk

Inom ramen för det nationella målet 1.2 genomförs projekt som förbättrar kunnandet hos personal som deltar i behandlingen och uppföljningen av visum genom utbildning och utvecklas beredskapen och metoderna för utbildning på distans.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 1.3: Konsulärt samarbete

Inom ramen för det nationella målet 1.3 stöds projekt som främjar EU:s gemensamma visumpolitik och bekämpning av olaglig invandring särskilt i form av rådgivaruppgifter och samarbete mellan medlemsstaterna med anknytning till handlingssäkerhet.

Det finns inga pågående projekt.