Vem kan söka finansiering?

Ur asyl-, migrations- och integrationsfonden kan finansiering sökas av till exempel myndigheter, kommuner, olika organisationer, läroanstalter, företag och andra samfund med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte ansöka om finansiering. Potentiella stödmottagare fastställs i fondens genomförandeprogram och enligt de åtgärder som vidtas inom ramen för det valda nationella målet.

Ur fonden för inre säkerhet kan finansiering sökas av alla offentliga eller privata samfund med rättsförmåga. I praktiken är emellertid innehållet i åtgärderna i det nationella programmet, bortsett från vissa avvikelser, sådana att stödmottagarna endast kan vara behöriga myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet, utrikesministeriet eller dess representationer, polisen, Tullen, Migrationsverket och räddningsväsendet. Driftsstöd kan i enlighet med det nationella programmet sökas av utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet och polisen.

Sökanden ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet eller verksamheten planenligt samt ansvara för kontinuiteten i den nådda eller stödda verksamheten efter att stödet upphört, om inte detta är onödigt på grund av projektets eller verksamhetens art.

Finansieringen beviljas en stödtagare, men projektpartner (överföringsmottagare) kan medverka i projekten eller verksamheten.