Hur utarbetar man en projektplan?

 

1. Börja i tid

Reservera tillräckligt med tid för förberedelserna. Involvera kommande projektpartner och samarbetsparter i förberedelserna så tidigt som möjligt. Projektet ska basera sig på samarbete och gemensam planering. Kontakta fondernas kontaktpersoner. De kan ge råd för inriktningen av ansökan till rätt mål och komma med förslag till exempelvis avgränsning av projektet och samarbetets omfattning.

Prenumerera på fondernas nyhetsbrev för att få aktuell information om ansökningstiderna. Upprättande av ansökan i EUSA-systemet kräver Suomi.fi-fullmakterna. 

2. Satsa på bakgrundsutredningen

Grunden för ett bra projekt utgörs av en grundlig bakgrundsutredning och behovsanalys. I bakgrundsutredningen kartläggs projektets verksamhetsmiljö, intressenter, förmånstagare, dvs. målgrupp och övrig relaterad verksamhet inom området.

3. Avgränsa projektet

Ett bra projekt bildar en innehålls- och tidsmässigt avgränsad helhet. Definiera målgruppen tydligt och klart. Ett bra projekt har tydliga mål och konkreta åtgärder genom vilka man strävar efter målet.

4. Ta del av ansökningsanvisningarna och delta i ansökningsutbildningen

De viktigaste dokumenten för sökande är:

  • nationellt genomförandeprogram
  • ansökningsannons
  • handbok för sökande
  • guide för EUSA-systemet

I ansökningsutbildningarna får du koncis information om programmen, fondernas regler och upprättande av ansökan. På ansökningskliniken får du skräddarsydda råd relaterade till ansökan.

5. Reservera tid för att fylla i ansökan

Det är bra att reservera tid för uppgörandet av projektplanen och budgeten samt för att mata in uppgifterna i EUSA-systemet. För utkast kan man använda ansökningsblankettens excel-mall, varifrån färdiga texter kan överföras till EUSA-systemet.

Sträva efter att lämna in ansökan redan före ansökningstidens utgång för att undvika jäkt i sista stunden.