Etablering och spridning av resultat

Syftet med projekten och verksamheten som finansieras är i regel att utveckla, skapa eller producera något nytt och ge resultat. Syftet är att resultaten av projektet eller verksamheten utnyttjas och att de operativa modeller som utvecklats även används efter att finansieringen upphört.

Därför ska resultaten etableras och spridas redan under projektet eller verksamheten och i synnerhet när projektet upphör i stödmottagarens organisation och även göras tillgängliga för andra aktörer.