Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

Erityistavoitteen 1 piiriin kuuluu laillisen maahantulon edistäminen sekä laittoman maahantulon ehkäiseminen. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä.

1.1 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittämiseen tai mahdollisen uuden viisumitietojärjestelmän tai sen osan suunnitteluun, valmisteluun ja käyttöönottoon. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla mahdollistetaan viisumien myöntäminen viisumiasetuksen mukaisesti myös miehittämättömillä rajanylityspaikoilla.

MIAMI 2 ulkoministeriön viisumitietojärjestelmän uuden identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun käyttöönotto

  • Hankkeen kuvaus: Projektilla tavoitellaan uuden VISA-käyttäjähallinnan ratkaisun käyttöönottoa. Kaikki Suomen VISA-viisumijärjestelmää käyttävät tahot, edustustot, ulkoministeriö sekä sidosryhmät tulevat ottamaan uuden ratkaisun käyttöön. Käyttäjähallinta, käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien roolittaminen on kriittinen osa Suomen viisuminmyöntöä, eikä ilman toimivaa käyttäjähallintaa pystytä viisumihakemuksia Suomessa käsittelemään.

  • Hankkeen toteuttaja: Ulkoministeriö, Toteutusaika: 01.07.2021 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 135 397 euroa

1.2 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa toteutetaan hankkeita, joilla parannetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvan henkilöstön osaamista koulutuksen avulla sekä kehitetään etäkoulutusvalmiuksia että -menetelmiä.

1.2 Unionin säännöstö tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

1.3 Yhteistyö konsuliasioissa

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävän EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa ja laittoman maahanmuuton torjuntaa etenkin asiakirjaturvallisuuteen liittyvien neuvonantajatehtävien ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön muodossa.

1.3 Yhteistyö konsuliasioissa tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.