Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

Erityistavoitteen 1 piiriin kuuluu laillisen maahantulon edistäminen sekä laittoman maahantulon ehkäiseminen. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä.

1.1 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittämiseen tai mahdollisen uuden viisumitietojärjestelmän tai sen osan suunnitteluun, valmisteluun ja käyttöönottoon. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla mahdollistetaan viisumien myöntäminen viisumiasetuksen mukaisesti myös miehittämättömillä rajanylityspaikoilla.

MIAMI - Kehityshanke ulkoministeriön viisumitietojärjestelmän uuden identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun kehittämiseen

  • Projektilla tavoitellaan koko VISA käyttäjähallinnan uudistamista, sisältäen sekä käyttäjähallinnan sovelluksen, palvelinalustan että käyttäjän tunnistamiseen liittyvät SSO- ja federaatioratkaisut. Hankkeessa ensin tehtävän esiselvityksen on tarkoitus selvittää vaihtoehtoiset ratkaisut korvata nykyinen, KPMG:n ja Tiedon ylläpitämä toteutus, sekä antaa suositus millä tavalla tulevaisuudessa käyttäjähallinta ja käyttäjien tunnistaminen VISA-järjestelmässä voidaan toteuttaa. Varsinainen toteutustyö tehdään esiselvityksen suositusten pohjalta.

  • Ulkoministeriö, 01.07.2020 - 31.03.2021, EU-tuki 320 563 euroa 

MRTV huoltokyky-hanke

  • Teknisen rajavalvonnan kattavuuden laajentamista ja järjestelmän osien yhdenmukaistamista on toteutettu ISF-hankkeina koko rahoituskauden ajan. Hankkeella varmistetaan maarajojen teknisen valvonnan toimintavalmiudet ja suorituskyvyt. Painopisteenä hankkeessa on maarajan teknisen valvontajärjestelmän varalaitteiden, rikkoutuneiden ja vanhentuneiden laitteiden korvaavat hankinnat. Teknisten laitteiden nopea huolto on varmistettava, koska ulkorajan valvonta nojaa entistä enemmän teknisen valvontajärjestelmän suorituskyvyn varaan. 

  • Rajavartiolaitos, 01.07.2020 - 31.08.2022, EU-tuki 613 500 euroa 

1.2 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa toteutetaan hankkeita, joilla parannetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvan henkilöstön osaamista koulutuksen avulla sekä kehitetään etäkoulutusvalmiuksia että -menetelmiä.

1.3 Yhteistyö konsuliasioissa

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävän EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa ja laittoman maahanmuuton torjuntaa etenkin asiakirjaturvallisuuteen liittyvien neuvonantajatehtävien ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön muodossa.