Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

Erityistavoitteen 1 piiriin kuuluu laillisen maahantulon edistäminen sekä laittoman maahantulon ehkäiseminen. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä.

1.1 Kansalliset valmiudet

Kansallisen tavoitteen 1.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka liittyvät viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittämiseen tai mahdollisen uuden viisumitietojärjestelmän tai sen osan suunnitteluun, valmisteluun ja käyttöönottoon. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla mahdollistetaan viisumien myöntäminen viisumiasetuksen mukaisesti myös miehittämättömillä rajanylityspaikoilla.

Hanke viisumitietojärjestelmän testaus- ja tuotantoympäristöjen pystyttämiseksi

  • Hankkeen tarkoituksena on pystyttää uudelle kansalliselle viisumitietojärjestelmä VISA:lle testaus- ja tuotantoympäristöt, jotka toimivat uudistetussa CVIS (Central Visa Information System) liittymäsovelluksessa.

  • Ulkoministeriö, 1.1.2019 - 1.2.2020, EU-tuki 75 000 euroa

Hanke viisumitietojärjestelmän viisumitoiminnan siirtymävaiheen järjestelmä- ja prosessimuutoksista

  • Ulkoministeriössä otetaan vaiheittain käyttöön uusi kansallinen viisumitietojärjestelmä VISA. Käyttöönotto tapahtuu siten että vanha käytössä oleva viisumitietojärjestelmä SUVI toimii uuden VISA järjestelmän rinnalla. Tarkoituksena on käyttää molempia järjestelmiä rinnan, jotta varmistutaan vanhan järjestelmän hallitusta alasajosta sekä uuden järjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta. Uusi järjestelmä ja prosessi pilotoidaan samalla ennen laajamittaista järjestelmän käyttöönottamista ja hyödyntämistä sekä vanhan järjestelmän korvaamista uudella.

  • Ulkoministeriö, 1.2.2019 - 1.2.2020, EU-tuki 487 500 euroa

1.2 Unionin säännöstö

Kansallisen tavoitteen 1.2 puitteissa toteutetaan hankkeita, joilla parannetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvan henkilöstön osaamista koulutuksen avulla sekä kehitetään etäkoulutusvalmiuksia että -menetelmiä.

1.3 Yhteistyö konsuliasioissa

Kansallisen tavoitteen 1.3 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävän EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa ja laittoman maahanmuuton torjuntaa etenkin asiakirjaturvallisuuteen liittyvien neuvonantajatehtävien ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön muodossa.