Hankkeen yhteisrahoitus

Rahoitettavaksi valittuja hankkeita tai toimintaa rahoitetaan yleensä vain osittain rahastoista. Rahastoista myönnettävä rahoitusosuus on pääsääntöisesti 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Poikkeuksen muodostavat tukimuodot, joiden tukiosuus voi olla joko 90 % tai 100 %. Eri tukimuodot ja niiden rahoitusosuudet on kuvattu tarkemmin rahastojen toimeenpano-ohjelmissa.

Rahastosta saatavan tukiosuuden lisäksi hankkeella tulee olla muita rahoituslähteitä, eli tuloja. Hankkeen muita tuloja voivat olla tuensaajan oman organisaation osuus, eli omarahoitus, muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen (tuen siirron saajien) osoittama rahoitus, muu julkinen tai yksityinen rahoitus tai hankkeen tai toiminnan tuotto. Yhteisnimitys kaikille näille rahoitusmuodoille on yhteisrahoitus.

Tuotolla tarkoitetaan välittömästi hankkeeseen tai toimintaan kohdistuvia tai siitä aiheutuvia tuloja myynnistä, vuokrauksesta, palveluista, maksuista tai muista vastaavista lähteistä. Tuettava hanke tai toiminta ei saa tuottaa voittoa, joten tuotot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista ennen lopullisen tukiosuuden laskemista.

Hankkeen yhteisrahoitus ei voi koostua vapaaehtoistyöstä, luontoissuorituksista tai muusta laskennallisesta rahoituksesta.

Hakemuksen yhteydessä yhteisrahoitus eritellään ja yhteisrahoituksen lähteistä toimitetaan rahoitussitoumus. Myös hankkeen toteutuksen aikana mahdollisesti syntyvät tuotot tulee arvioida jo hakemusvaiheessa.