Mihin rahoitusta voi hakea?

Rahastoista myönnetään rahoitusta hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja tavoitteita. Ohjelmissa tavoitteita kuvataan erityistavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden avulla.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitetaan turvapaikkamenettelyn kehittämiseen ja vastaanoton tukemiseen, laillisen maahanmuuton ja kotoutumisen edistämiseen sekä paluuseen liittyviä toimia.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitetaan ulkorajavalvonnan ja viisumipolitiikan kehittämiseen liittyviä toimia sekä poliisiyhteistyön kehittämistä ja rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa edistäviä toimia.

Sisäasioiden rahastoista myönnetään tukea joko hanketukena tai toimintatukena. Toimintatukena myönnetään vain operatiivista tukea, uudelleensijoittamistukea sekä siirtotukea. Rahoitusta myönnetään kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi.