Operatiivinen tuki

Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

3.1 Viisumit

Kansallisen tavoitteen 3.1 puitteissa tuetaan Suomen kansallisen SUVI-viisumitietojärjestelmän ylläpitoa ja Schengen-alueen keskusviisumitietojärjestelmän CVIS:n ylläpitoa kansallisesti.

3.1 Viisumit tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

3.2 Rajat

Kansallisen tavoitteen 3.2 puitteissa operatiivisella tuella rahoitetaan rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävistä aiheutuvia pakollisia, juoksevia kuluja. Lisäksi katetaan Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokustannuksia ja henkilöstökuluja.

Valvontakalusto

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeeseen sisältyy vartiolaiva Turvan polttoainekulut, joita syntyy päivittäisestä aluksella suoritetusta ulkorajavalvonnasta.
  • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 1.2.2022 - 30.4.2022, EU-tuen määrä: 80 138,40

Schengen operatiivinen tuki-hanke

  • Hankkeen kuvaus: Haettavalla rahoituksella toteutetaan kansallisen Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) ylläpito- ja käyttöpalvelut. SIS II järjestelmää käyttää seuraavat viranomaiset: poliisi, raja, tulli, maahanmuuttovirasto ja ulkoasianministeriö. SIS II järjestelmän omistaja on poliisihallitus.

  • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.08.2020 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 800 000 euroa 

Automaattisten rajatarkastuslaitteistojen ylläpito-hanke 

  • Hankkeen kuvaus: Automaattisten rajatarkastuslaitteiden ylläpitosopimus varmistaa rajatarkastustoiminnalle kriittisten laitteiden sujuvan toiminnan ja nopean reagoinnin mahdollisiin vikatilanteisiin. Sopimustoimittajan kanssa tehty voimassaoleva ylläpitosopimus kattaa ennakoivan viikkohuollon ja nopeiden vasteaikojen lisäksi teknisen tuen päivittäisen läsnäolon lentoasemalla. Vuoden 2020 aikana lentoasemalle asennetaanautomaattiporttien lisäksi ensimmäinen erä itsepalvelukioskeja ja osa rajatarkastuspisteistä (manuaalikopit) varustetaan kasvokameroilla ja sormenjälkilukijoilla. Uusi laitteisto tulee kuulumaan ylläpitosopimuksen piiriin.

  • Hankkeen toteuttaja: Rajavartiolaitos, Toteutusaika: 01.07.2020 - 30.06.2022, EU-tuen määrä: 1 307 306 euroa