Operatiivinen tuki

Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

3.1 Viisumit

Kansallisen tavoitteen 3.1 puitteissa tuetaan Suomen kansallisen SUVI-viisumitietojärjestelmän ylläpitoa ja Schengen-alueen keskusviisumitietojärjestelmän CVIS:n ylläpitoa kansallisesti.

3.2 Rajat

Kansallisen tavoitteen 3.2 puitteissa operatiivisella tuella rahoitetaan rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävistä aiheutuvia pakollisia, juoksevia kuluja. Lisäksi katetaan Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokustannuksia ja henkilöstökuluja.

Schengen operatiivinen tuki-hanke

  • Haettavalla rahoituksella toteutetaan kansallisen Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) ylläpito- ja käyttöpalvelut. SIS II järjestelmää käyttää seuraavat viranomaiset: poliisi, raja, tulli, maahanmuuttovirasto ja ulkoasianministeriö. SIS II järjestelmän omistaja on poliisihallitus.

  • Poliisihallitus, 01.08.2020 - 31.12.2022, EU-tuki 800 000 euroa 

Automaattisten rajatarkastuslaitteistojen ylläpito-hanke 

  • Automaattisten rajatarkastuslaitteiden ylläpitosopimus varmistaa rajatarkastustoiminnalle kriittisten laitteiden sujuvan toiminnan ja nopean reagoinnin mahdollisiin vikatilanteisiin. Sopimustoimittajan kanssa tehty voimassaoleva ylläpitosopimus kattaa ennakoivan viikkohuollon ja nopeiden vasteaikojen lisäksi teknisen tuen päivittäisen läsnäolon lentoasemalla. Vuoden 2020 aikana lentoasemalle asennetaanautomaattiporttien lisäksi ensimmäinen erä itsepalvelukioskeja ja osa rajatarkastuspisteistä (manuaalikopit) varustetaan kasvokameroilla ja sormenjälkilukijoilla. Uusi laitteisto tulee kuulumaan ylläpitosopimuksen piiriin.

  • Rajavartiolaitos, 01.07.2020 - 30.06.2022, EU-tuki 1 307 306 euroa

Alusrekisteri-hanke

  • Hankkeessa ylläpidetään Rajavartiolaitoksen analyysikykyä merivalvonnassa jatkamalla hyväksi havaitun alusrekisterin käyttöä. Lloyd's list Intelligence on kattava tietopaketti rahtialuksista, satamista tai merialueista. Alusten historiatietojen osalta Lloyd`sista löytyvät tiedot aluksen rakennusajankohdasta nykyhetkeen mukaan lukien nimimuutokset, omistajan vaihdokset jne. Rahtialusten riskianalyysiä tehtäessä Lloyd`sin vahvuuksiin kuuluu todella kattava reittihistoria. Lloyd's List Intelligencen lisenssejä hankitaan RVL käyttöön kolme.

  • Rajavartiolaitos, 29.3.2019 - 28.3.2021, EU-tuki 80 138 euroa