Operatiivinen tuki

Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

3.1 Viisumit

Kansallisen tavoitteen 3.1 puitteissa tuetaan Suomen kansallisen SUVI-viisumitietojärjestelmän ylläpitoa ja Schengen-alueen keskusviisumitietojärjestelmän CVIS:n ylläpitoa kansallisesti.

3.1 Viisumit tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

3.2 Rajat

Kansallisen tavoitteen 3.2 puitteissa operatiivisella tuella rahoitetaan rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävistä aiheutuvia pakollisia, juoksevia kuluja. Lisäksi katetaan Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokustannuksia ja henkilöstökuluja.

3.2 Rajat tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.