Rautalampi lähti rohkeasti pienenä kuntana vastaanottamaan ja kotouttamaan pakolaisia

Hanke pähkinänkuoressa

  • Nimi: VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan)
  • Hanketoteuttaja: Rautalammin kunta
  • Toiminta-aika: 1.10.2015 - 30.9.2018
  • EU-tuki: 331 710,38 euroa
  • Hanke on saanut EU-rahoitusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). 

Rautalammin kunnan VIEKKU –hankkeen tarkoituksena on ollut luoda valmiudet Rautalammin kuntaan pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen. Rautalampi vastaanotti vuonna 2016 ensimmäiset syyrialaiset kiintiöpakolaiset.

Yhteistyössä on voimaa

Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, tukea pakolaisten suomen kielen oppimista ja integroitumista rautalampilaiseen ja savolaiseen elämäntapaan sekä tiedottaa kaikkia kuntalaisia aktiivisesti. Tavoitteissa on onnistuttu hyvin, erityisesti kolmannen sektorin kanssa tehty yhteistyö on ollut kotoutumisen kannalta merkittävää.

SPR:n vapaaehtoiset ovat opettaneet suomea pienten lasten kotiäideille aktiivisesti koko hankekauden ajan. Rautalammilla jokainen pakolainen on päässyt suomen kielen opetukseen ja olemme pyrkineet ihmiset liikkumaan pois kotoaan kunnan normaaleihin toimiin ja palveluihin.

Hankkeen aikana ja avustuksella olemme löytäneet pakolaisperheille ystäväperheitä hyvin ja vapaaehtoiset ovat yhteistyössä hanketyöntekijöiden kanssa olleet mukana lentokentällä vastaanottamassa perheitä sekä sisustamassa heidän tulevia kotejaan.

Hankkeen aikana on pidetty myös tärkeänä tiedottaa ja kuunnella kuntalaisten kommentteja pakolaisten tuloon ja kotouttamiseen liittyen. Kansalaisiltoja on järjestetty joka kevät ja syksy ja lehtijuttuja on tehty useita erilaisista aiheista.

Hanke on myös tukenut pakolaisten kotoutumista liikunnan avulla, yhteistyössä Rautalammin urheilijoiden kanssa. Liikuntaan ohjaamisella on koettu olevan tärkeä rooli kotoutumisessa. Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto ja sen paikallisosasto ovat osallistuneet aktiivisesti kotouttamistyöhön.

Osaamisen vahvistaminen keskiössä

Kuntaan ensimmäisenä tulleet pakolaiset olivat monelle kunnan työntekijälle uusi ammatillinen haaste. Tämän vuoksi hankkeen aikana on järjestetty kunnan henkilöstölle useita koulutuksia pakolaisuuteen ja pakolaisten kohtaamiseen liittyen.

Hankkeen alkuvaiheessa painopiste oli kohtaamisessa ja yleisimmissä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä ja taas hankekauden loppua kohden on täsmentynyt tarve pakolaisten traumojen käsittelyyn ja vieraskielisten ohjaamiseen.

Hanketyöntekijöiden ja kunnan peruspalveluiden tiiviillä yhteistyöllä olemme pystyneet luomaan palvelumallin, jossa jokainen pakolainen pystytään huomioimaan ja moneen asiaan voidaan puuttua ennakoivasti.

Pakolaisten kanssa eniten kunnassa työskentelevien kesken on muodostettu yhteistyöryhmiä, joissa on voitu jakaa tietoa ja kokemuksia arjesta ja siten tuoda myös

Pieni kunta esimerkkinä isommilleen

Hankkeen yhteiskunnallinen arvo tulee erityisesti siitä, kun pienenä ja uutena pakolaisia vastaanottavana kuntana olemme näyttäneet, että myös pienellä paikkakunnalla kotoutuminen pystyy onnistumaan!

Pienen kunnan edut ovat hankkeen aikana tulleet hyvin esille: toimijat tuntevat toisensa ja viesti kulkee hyvin ja ongelmiin pystytään puuttumaan yhteistyössä. Alkuvaiheessa hanketyöntekijöillä oli suurempi rooli, mutta nyt kunnan palvelut toimivat niin, että hanketyöntekijät ovat mukana vain alkuvaiheessa ja vähän vaikeammissa tilanteissa.

Hankkeen tuloksia ja toimintamalleja on jo nyt jaettu eteenpäin, mutta varmasti Suomessa erityisesti pienet kunnat ja myös suuremmatkin kaupungit voivat hyötyä hankkeen opeista. Kotouttaminen vaatii aikaa ja yhteistyötä, mutta myös selkeän tavoitteen. Hankkeessa suomen kielen oppiminen on ollut aivan keskeisin asia, ilman kielitaitoa ei Suomessa voi pärjätä.

EUSA-rahoituksen avulla on pystytty tukemaan kaikkia kotoutumisen tärkeitä vaiheita eli alkuvaiheen ohjausta ja suomen kielen oppimista sekä uutena kuntana pakolaisia vastaanottavana tahona järjestämällä useita koulutuksia kunnan työntekijöille sekä vapaaehtoisille.

EUSA:n järjestämistä tapahtumista erityisesti verkostoitumistilaisuus toi mahdollisuuden kuulla ja nähdä toisten hankkeiden ja toimijoiden ideoita ja ajatuksia.

EUSA-rahastojen yhteyshenkilöitä on saanut hyvin kiinni, joilta olemme saaneet aina apua ja tukea, kun kysyttävää on ollut.

Kirjoittaja: Viekku-hanke, Rautalammin kunta