Joutsenon VOK:n hankkeella parannetaan kykyä vastata väkivaltaa kokeneiden turvapaikanhakijanaisten tarpeisiin


Haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan palvelut -hanke (HAPKE 3) kehittää vastaanottopalveluja kansallisesti kohderyhmänään väkivaltaa kokeneet, yksin saapuneet turvapaikanhakijanaiset. Hankkeella on tuotu vastaanottokeskusten käytettäväksi uusia päteviä toimintatapoja kuten psykologinen ensiapu ja asiakkaiden turvallisuuskävelymalli sekä kehitetty satojen ammattilaisten osaamista koulutusten avulla.
 

Hankkeen koulutukset ovat tavoittaneet satoja keskusten ammattilaisia

HAKPE 3 -hankkeen tavoitteena on ollut vastaanottokeskusten ammattiosaamisen kehittäminen kohderyhmän erityistarpeiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi paremmin. Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten kaksivuotisen hankkeen budjetti on 225 000 €.

Hankkeen koulutukset ovat tavoittaneet satoja keskusten ammattilaisia, joista suuri osa on arvioinut koulutusten esimerkiksi kasvattaneen tietoisuutta tai muuten olleen hyödyllisiä työn kannalta. Tavoitteiden saavuttamista on seurattu työntekijäkyselyillä, asiakashaastatteluilla, osallistujalistoilla sekä itsearvioinnilla hankeraportoinnin yhteydessä. Lisäksi hankkeen ohjausryhmä on seurannut hankkeen etenemistä.

Mukana yhteistyössä hankkeen eri toiminnoissa ovat olleet mm. Maahanmuuttovirasto, Helsingin ja Vaasan kaupungin, Hoivapalvelu Valkokullan ja Viittakivi Oy:n sekä useat SPR:n vastaanottokeskukset, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Monika-naiset liitto ry, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö, Suomen Abujan suurlähetystö ja MeCAHT Nigeria.
 

Tukitoimintaan osallistui yli 75 haavoittuvaa turvapaikanhakijanaista

Hankkeen toimintojen pohjaksi on tehty selvitystyötä ja kerätty asiakaspalautetta haastatteluilla ja fokusryhmissä. Asiakkaiden tukitoimintaan on osallistunut ainakin 75 haavoittuvaa turvapaikanhakijanaista. Tukitoiminnan kokemuksia on jaettu koulutuksissa lähes 200 työntekijälle.

Hanke on toteuttanut 10 vertaisvaihtovierailua vastaanottokeskusten välillä, joiden aikana ammattilaiset jakoivat ja kehittivät osaamistaan aihepiirin tiimoilta. Lisäksi hankeen tiimoilta on vierailtu Ruotsissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Nigeriassa. Kaikki vierailuihin osallistujat arvioivat vierailut hyödyllisiksi työnsä kannalta.
 

Psykologisen ensiavun koulutus sadoille ammattilaisille

Hanke on tuonut Maailman terveysjärjestön (WHO) ja käypä hoito -suositusten mukaisen psykologisen ensiavun toimintamallin vastaanottokeskuksiin. Koulutuksen on saanut 365 ammattilaista, minkä lisäksi hankkeen kouluttamat 32 vertaiskouluttajaa jakavat osaamista ohjaajille ja muille työntekijöille. Lisäksi työn tukena on psykologisen ensiavun manuaali.

Hanke on järjestänyt koulutuksia ja seminaarin naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi järjestettiin englantilaisen AFRUCA UK -järjestön koulutus afrikkalaisten naisten kanssa tehtävästä sosiaali- ja terveystyöstä. Hankeseminaarissa oli videolinkkiyhteys Suomen Abujan suurlähetystöön Nigeriassa, missä paikalliset asiantuntijat osallistuivat keskusteluun.
 

Turvallisuuskävelyllä pohditaan turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia

Hankkeessa on muokattu vastaanottokeskuksiin Rikoksentorjuntaneuvoston pohjoismaista turvallisuuskävelymallia. Mallissa järjestetään asiakkaiden ja työntekijöiden yhteinen turvallisuuskävely, jonka aikana tunnistetaan turvallisuuden tunteeseen ja hyvinvointiin vaikuttavia parannuskohteita. Kävely on järjestetty Oulussa ja Joutsenossa ja kokemusten pohjalta on tuotettu opas kävelyjen järjestämiseksi muissa keskuksissa.

Lisäksi hanke on tuottamassa asiakas- ja työntekijämateriaaleja kuten ryhmätoimintaoppaita ja raiskauksen uhrin akuuttiapukansion vastaanottokeskuksiin.
 

Uudet asiakastukimuodot olivat tarpeen muuttuneessa turvapaikanhakijatilanteessa

Asiakastukitoiminnan muodot muuttuivat suunnitellusta turvapaikanhakijatilanteen muuttuessa täysin. Tarve keskuksissa oli hyvin yksinkertaisille toimintamuodoille, jotka osoittautuivat toiminnan kannalta tärkeiksi ja vaikuttaviksi.

AMIF-rahoitus mahdollisti hankkeen toteuttamisen. Rahoitus tukee tavoitteiden toteutumista käytännössä esimerkiksi luomalla hankkeen toteuttamiselle selkeän aikataulun. Lisäksi raportointivelvoitteet tuovat hankkeeseen rakennetta.

EUSA-rahastojen työntekijät ovat opastaneet ja tukeneet hankkeen raportoinnissa, ja tiedottaneet hankkeesta esimerkiksi järjestämällä monitorointivierailun. Sisäministeriön järjestämät tilaisuudet ovat auttaneet paljon hankkeen ja hakemuksen teknisessä toteuttamisessa ja hankehallinnon selkeyttämisessä.
 

Aihepiiri on ollut monelle työhön osallistuneelle todella tärkeä

EU-rahoitus oli hankkeen toteuttamiselle tärkeää. Positiivisiin tuloksiin tarvitaan johdon ja toimeenpanevien työntekijöiden tukea. Aihepiiri on ollut monelle työhön osallistuneelle todella tärkeä ja hanke on saanut tärkeää kannustusta myös ulkopuolisilta tahoilta.

Hankkeen tulokset on pyritty rakentamaan niin, että ne kasvattavat osaamista ja säilyvät osana pysyviä lähdemateriaaleja. Saavutetuilla tuloksilla pyritään vastaamaan kansainvälisiin velvoitteisiin ja parantamaan haavoittuvien turvapaikanhakijoiden hyvinvointia turvapaikkaprosessin ajan.

Hankkeen tiedotus on keskittynyt vastaanottojärjestelmän sisälle Suomessa, mutta kokemuksia on vaihdettu myös kansainvälisesti etenkin pohjoismaisissa foorumeissa.
 

Inkeri Mellanen
Projektipäällikkö, HAPKE 3 -hanke
Joutsenon vastaanottokeskus

Takaisin hankkeiden esittelyihin >>

Lisätietoja: Elina Sillanpää, ylitarkastaja, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, puh. 0295 488 266