Nollalinja -auttavan puhelimen perustaminen

Hankkeen tavoitteena oli lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kohteeksi joutuneiden 24/7 auttavan puhelinpalvelun suunnittelu, järjestäminen ja palvelusta tiedottaminen. Nollalinja-palvelu on tarkoitettu väkivallan uhkaa tai väkivaltaa kokeville naisille sekä lähisuhdeväkivallan uhkaa tai väkivaltaa kokeville naisille ja miehille. Nollalinja toimii matalan kynnyksen palveluna.

Puhelunpalveluun luotiin ilmainen ja luottamuksellinen puhelinjärjestelmä. Nollalinjalle voi soittaa ilmaiseksi, nimettömänä ja soittajan numero ei tule missään vaiheessa näkyville. Lisäksi järjestelmä sisältää raportointipalvelut, joiden avulla seurataan palvelun riittävyyttä ja saatujen tulosten pohjalta voidaan perustellusti kohdentaa resursseja. Nollalinja -auttavan puhelimen toiminnan toteuttamiseksi puhelinpalvelun tekninen toteutus on onnistunut hyvin.

Nollalinjan toiminnan raportointia varten on muodostettu seurantalomake, jonka kautta saadaan tietoa palvelun toiminnasta. Raportointijärjestelmä on osoittautunut teknisesti helppokäyttöiseksi ja sisällöltään tarkoituksenmukaiseksi.

Sähköinen tietopankki palveluista ympäri suomea

Puhelinauttamisen tueksi muodostettiin sähköisessä muodossa oleva tietopankki auttavista toimijoista ja palveluista ympäri Suomea. Näin soittajalle löydetään helposti tietoa alueella olevista palveluista.

Lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneet tarvitsevat usein monenlaista tukea ja apua niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kuin myös juridisia palveluja sekä asumiseen liittyvää apua. Tietopankki sisältää ajantasaiset tiedot kaikista turvakodeista ja niissä avoimena olevista paikoista.

Nollalinjan markkinoinnin tuloksena joka kolmas tunnistaa Nollalinjan

Nollalinjan markkinointi on ollut ensisijaisen tärkeää uutta palvelua perustettaessa. Viestinnällä ja markkinoinnilla varmistetaan, että Nollalinja tunnetaan mahdollisimman laajasti ja apua tarvitsevat löytävät palvelun. Palvelun markkinointi on onnistunut; nyt jo joka kolmas suomalainen tunnistaa Nollalinja-puhelinpalvelun.

Markkinointi on sisältänyt some- ja hakusanamainonnan, radio-, tv- ja paikallislehtikampanjat sekä mediatiedottamisen. Lisäksi Nollalinjalla on oma verkkosivu (www.nollalinja.fi) ja Facebook-sivu sekä Nollalinjaa on esitelty, käyntikortteja ja Nollalinja-palloja on jaettu erilaisissa tapahtumissa.

Kohdennettua koulutusta lähisuhdeväkivallasta ja puhelinauttamisesta

Nollalinjassa työskenteleville ammattilaisille on järjestetty kohdennettua koulutusta lähisuhdeväkivallasta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä puhelinauttamisesta. Kohdennetut koulutukset havaittiin hyviksi ja ne jatkuvat edelleen toiminnan vakiinnuttua. Lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kohteeksi joutuneiden auttaminen on vaativaa ja edellyttää vankkaa väkivalta- ja kriisityön ammattitaitoa.

Nollalinjaan soitettiin 8000 kertaa vuoden aikana

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla ympäri vuorokauden toimiva auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Nollalinjaan tuli noin 8 000 soittoa. Toisena toimintavuotena on jo lisätty työntekijöiden määrää Nollalinjassa.

Tähän mennessä suuri määrä ihmisiä on saanut Nollalinjan kautta tukea, tietoa ja apua lähisuhteissa ja muissa tilanteissa tapahtuvaan välivaltaan. Soittajat ovat kertoneet Nollalinjan työntekijän kanssa käydyn keskustelun helpottaneen, antaneen voimia ja auttaneen heitä.

Toiminnan aikana on vahvistunut tieto siitä, että ympäri vuorokauden auki oleva auttava puhelin on tarpeellinen. Soittoja tulee kaikkina vuorokauden aikana.

Hankkeen ennakoimattomana tuloksena on Nollalinjan tietopankin hyödyntäminen myös turvakotipalveluissa. Turvakotien henkilöstö voi tarkistaa muiden turvakotien paikkatilanteen samasta palvelusta, jossa he ilmoittavat turvakotien avoimet perhepaikat Nollalinjan tietopankkiin.

EUSA-rahoitus mahdollisti Nollalinjan toiminnan käynnistämisen

EUSA-rahoitus on ollut erittäin merkittävä Nollalinjan toiminnan käynnistämiseksi. Rahoitus on mahdollistanut Nollalinjan toiminnan perustamisen sisältäen toiminnan käytännön järjestelyt koskien puhelinoperaattoripalveluja, tietoteknisiä järjestelmiä, henkilökunnan koulutusta ja Nollalinjan tunnetuksi tekemistä markkinoinnilla ja viestinnällä. 

Kirjoittaja: Johanna Hietamäki, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos