TURPRO -hanke – Kansainvälistä turvallisuutta yli ministeriö- ja virastorajojen 

Hanke pähkinänkuoressa 

  • Nimi: Turpro - hanke (kiintiövalintamatkojen turvallisuusprosessien kehittämisen hanke)
  • Hanketoteuttaja: Maahanmuuttovirasto
  • Toiminta-aika: 1.7.2019 - 31.12.2021
  • EU-tuki: 430 657,44 euroa
  • Hanke on saanut EU-rahoitusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). 

Maahanmuuton asiantuntijat matkustavat kaikkialle maailmassa, Brysselistä Kabuliin. Valtion virastoissa tehtiin ennen koronaviruspandemiaa noin 120 000 matkapäivää ulkomaille. Työsuojelu ja työhyvinvointi kuuluvat valtion työntekijöille kaikkialla maailmassa. 

Turpro -kehittämishanke alkoi Maahanmuuttovirastossa turvapaikka-, maahanmuutto- kotouttamisrahaston (AMIF) tukemana syksyllä 2019. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Frank Österlund ja erikoisuunnittelija Janne Leskinen. Hankkeen alkuperäinen tarkoitus oli luoda ammattimaisen tason turvallisuusprosessi kiintiövalintamatkoille. 

"Huomasimme nopeasti, että säännöllisesti toistuviin kiintiövalintamatkoihin luodut prosessit, työkalut ja osaaminen sopivat hyvinkin laajaan käyttöön. Osa hankkeen tuotoksista palvelee jo nyt kaikkia 12 ministeriötä", Leskinen toteaa.

Hankkeessa kehitetään turvallisuuskulttuuria, koulutusta, tilannekuvaa, dokumentaatiota, riskiarvioprosessia, tiedon- ja palautteen keruuta ja toimintoja hätä- ja kriisitilanteissa erityisesti ulkomaan virkamatkoilla. 

Mukana hankkeessa on ulkoministeriö (UM), sisäministeriö (SM) ja Suojelupoliisi. Hanke tekee yhteistyötä myös muiden valtioiden, Euroopan unionin, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n kanssa.

Hankkeessa on oltu todella tyytyväisiä siihen, miten hankkeen ideat ja reipas kehittämisote on otettu vastaan. 

"Yhteistyö Migrin eri yksiköiden kanssa on ollut helppoa ja ennakkoluulotonta ja muut valtion hallinnon yksiköt ovat myös olleet todella avuliaita hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemisessä", Leskinen kertoo. 

"Yksi laajasta yhteistyöstä saatu loistava tulos on koko valtionhallinnolle e-oppivaan tehty matkustusturvallisuuden verkkokurssi, jossa olivat mukana eOppiva, Maahanmuuttovirasto, Puolustusministeriö, Valtiokonttori ja Valtioneuvoston kanslia", Österlund jatkaa.

Leskinen ja Österlund kokevat, että siiloja ja rajoja kannattaa ylittää rohkeasti ja kysyä muilta apua, sekä osaamista.

"Olemme saaneet oppia ja apua niin Maahanmuuttovirastosta, muista EU-hankkeista, kuin muiltakin valtion toimijoilta", toteavat he yhdessä. 

Turpro -hanke edistyy loistavasti ja vaikka ulkomaan matkustusta ja käytännön selvitystyötä kohteissa ei ole koronan takia päästy tekemään, paranee hankkeen ansiosta kaikkien sidosryhmien osaaminen matkustusturvallisuudessa, työsuojelussa ja turvallisuustiedon vaihdossa. 

Hankkeessa toteutetun kurssin löydät eOppivasta:   
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/matkustusturvallisuus-ulkomaan-virkamatkoilla/

Kirjoittaja: Maahanmuuttovirasto ja Turpro-hanke