Turpro - internationell och nationell säkerhet över förvaltningsgränser

Migrationsexperterna reser överallt i världen, från Bryssel till Kabul. Före coronapandemin hade personalen vid statens ämbetsverk cirka 120 000 resdagar utomlands. Statsanställda ska få del av arbetarskydd och god arbetshälsa var de än befinner sig i världen. 

Utvecklingsprojektet Turpro inleddes vid Migrationsverket med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) hösten 2019. I projektet arbetar projektchef Frank Österlund och specialplanerare Janne Leskinen. Projektets ursprungliga syfte var att skapa en säkerhetsprocess på professionell nivå för kvoturvalsresor. 

"Vi insåg snabbt att de processer, verktyg och kunskaper som utvecklats för kvoturvalsresorna, som upprepas regelbundet, kan användas i väldigt bred omfattning. En del av projektets resultat är redan i användning i alla 12 ministerier", konstaterar Leskinen.

Projektet utvecklar säkerhetskulturen, utbildningen, situationsbilden, dokumentationen, riskbedömningsprocessen, insamlingen av data och återkoppling och insatserna i nödsituationer och krissituationer särskilt vid tjänsteresor i utlandet. 

I projektet deltar utrikesministeriet (UM), inrikesministeriet (IM) och Skyddspolisen. Projektet samarbetar också med andra stater, Europeiska unionen, FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Internationella organisationen för migration (IOM).

Österlund och Leskinen är mycket nöjda med hur projektets idéer och raska, utvecklingsdrivna grepp har tagits emot. 

"Det har varit enkelt att samarbeta med Migris olika enheter och även de övriga enheterna inom statsförvaltningen har varit ytterst hjälpsamma när det gällt att föra projektet framåt", berättar Leskinen. 

"Ett av de utmärkta resultaten av det omfattande samarbetet har varit en webbkurs om säkerhet på resa i eOppiva. I arbetet deltog eOppiva, Migrationsverket, Försvarsministeriet, Statskontoret och Statsrådets kansli", fortsätter Österlund.

Enligt Leskinen och Österlund gäller det att modigt glömma alla silor och gränser och att be andra om hjälp och kunnande.

"Vi har fått information och stöd från Migrationsverket och från andra EU-projekt och statliga aktörer", konstaterar de. 

Projektet Turpro gör strålande framsteg och även om det inte varit möjligt att företa utlandsresor och utföra praktiskt utredningsarbete på destinationerna på grund av coronapandemin, gör projektet det möjligt för alla intressenter att förbättra sitt kunnande inom säkerhet på resa, arbetarskydd och utbyte av säkerhetsinformation. 

Kursen som genomfördes inom projektet finns i eOppiva: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/matkustusturvallisuus-ulkomaan-virkamatkoilla/ 

Text: Migrationsverket och projektet Turpro  

Projektet i ett nötskal 


•    Namn: Projektet Turpro (projekt för utveckling av säkerhetsprocesser vid kvoturvalsresor)
•    Projektgenomförare: Migrationsverket
•    Verksamhetsperiod: 1.7.2019–31.12.2021
•    EU-stöd: 430 657,44 euro
•    Projektet har fått EU-finansiering från unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).