Rajavartiolaitoksen kevytaluskaluston suorituskyky 2020 -hankkeessa hankittiin uusi vene monipuolisiin merivartiotehtäviin

Rajavartiolaitos hankki ISF-rahaston erityistoimirahoituksella yhden nopean veneen jonka tarkoitus on toimia evaluointiveneenä erikseen hankittavaa venesarjaa varten. Hankinnan tuloksena venepartion toimintavarmuus ja -nopeus paranee, jolloin kohteet saavutetaan nopeammin. Vene palvelee pitkäaikaisesti merivartiotehtävissä Suomen ulkorajalla ja soveltuu käyttöön eri käyttöpaikoissa ja tilanteissa. Veneestä saatiin toimiva työkalu operatiiviseen käyttöön Kökarin merivartioasemalle Ahvenanmaalle rajavartiotehtäviin.

Hankittu vene soveltuu käyttöön eri käyttöpaikoissa ja tilanteissa

Hankittu evaluointivene NV15E on hieman alle yhdeksän metriä pitkä avoin RIB-vene (rigid inflatable boat, kovapohjainen kumivene), joka painaa n. 3,5 tonnia. Veneen nopeus on n. 45 solmua ja toimintamatka vähintään 170 merimailia. Propulsiona toimii yksi dieselmoottori kytkettynä hyvän ohjailukyvyn takaavaan vesisuihkuvetolaitteeseen.

Veneessä on panostettu laajaan vapaaseen kansipinta-alaan toiminnallisuuden varmistamiseksi eri tehtävissä. Kannella olevaan kiskotukseen voidaan kiinnittää esim. joustoistuimia, paareja tai varustelaatikoita.  Veneen perä on täysin avoin vedestä pelastamisen tai hinaustehtävien helpottamiseksi. Veneen ohjauspulpetti on suunniteltu kahden hengen perusmiehistölle, mutta joustoistuimia lisäämällä henkilömäärää voidaan kasvattaa kahdeksaan. Evakuointitilanteessa veneeseen mahtuu runsaasti ihmisiä.

Veneen navigointi- ja viestivarustus on tarkoituksenmukaista ja nykyaikaista. Lämpökameralle on tilavaraus ohjauspulpetin yläpuolella. Hankittu vene soveltuu käyttöön eri käyttöpaikoissa ja tilanteissa esim. vartiolaivalla ja kansainvälisissä operaatioissa.
 

Uuden veneen myötä kohteet saavutetaan entistä nopeammin

Uusi venetyyppi ei vain korvaa aiempia veneitä, vaan se on selvästi edeltäjiään kustannustehokkaampi ja korkean käyttöasteen tarjoava ratkaisu operatiivisiin tehtäviin. Venetyyppi toimii yhdessä suurempien partioveneiden kanssa merivartioaseman päivittäisenä perustyökaluna. Hankkeen tuloksena venepartion toimintavarmuus ja -nopeus paranee, jolloin kohteet saavutetaan nopeammin.

Vene palvelee pitkäaikaisesti merivartiotehtävissä Suomen ulkorajalla. Veneen rakentamisesta saatujen kokemusten pohjalta on tehty päätöksiä tulevasta venesarjasta, joten hankkeen vaikutus näkyy kotimaassa ja Frontex-operaatioissa 2030–2040 -luvuille saakka.

Vanheneva kevytaluskalusto aiheutti kasvavia kustannuksia

Rajavartiolaitos hankki ISF-rahaston erityistoimirahoituksella yhden nopean veneen. KEVAK 2020 -hankkeeseen myönnettiin 360 000 euroa ISF-rahoitusta. Tarve hankkeelle oli syntynyt vanhenevan kevyen aluskaluston myötä, mikä aiheuttaa kasvavia käyttö- ja ylläpitomenoja. Tausta-analyysi nykykaluston kunnosta tehtiin loppuvuodesta 2013.

Rajavartiolaitos käynnisti analyysin pohjalta merellisen toimintakyvyn varmistamiseksi kevyen aluskaluston kehittämishankkeen. ISF-rahoitusta saanut NV15E-vene oli tämän laajan kehittämishankkeen ensimmäinen vene. Lyhenne NV15E syntyy seuraavista osista: NV = nopea vene, 15 = vuosiluku, E = evaluointivene.

Hankkeen toteutti Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston alusyksikkö. Operatiiviset hallintoyksiköt Länsi-Suomen merivartiosto ja Suomenlahden merivartiosto sekä Raja- ja merivartiokoulu tukivat alusyksikköä venehankinnan toiminnallisten vaatimuksien määrittelyssä, tarjouspyynnön valmistelussa, voittajan valinnassa, piirustus- ja laitehyväksynnässä, rakennusvalvonnassa ja myöhemmin valmiin veneen evaluoinnissa. Hankekumppaneita ei ollut. Vene rakennutettiin tarjouskilpailun voittaneella telakalla ja se valmistui marraskuussa 2015.
 

Veneen käyttäjät mukana hankkeen suunnittelussa sekä loppuarvioinnissa

Hankinnassa pyrittiin edistyksellisiin, riittävän pelkistettyihin ja käyttövarmoihin sekä elinkaaritaloudellisiin ratkaisuihin. Tavoitteena olivat nykyistä alhaisemmat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Uutta venettä voidaan tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa, mikä oli edellytys 90 % erityistoimirahoitukselle.

Vene valmistui aikataulussa. Käyttäjien keskuudessa järjestettiin laaja evaluointi. Evaluointivaiheen aikana huomattiin, että valittu dieseljet-tekniikka ei vastannut haluttuja nopeusvaatimuksia jolloin päätettiin jatkohankinnoissa siirtyä perämoottoripropulsioon.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin, koska evaluointiveneen tarkoituksena on nimenomaan kerätä kokemuksia venesarjan valmistusta ajatellen. Lisäksi vene toimii hyvin käyttötarkoituksessaan nopeusvajeesta huolimatta. Veneestä saatiin toimiva työkalu operatiiviseen käyttöön Kökarin merivartioasemalle Ahvenanmaalle rajavalvontatehtäviin.

Hankkeen onnistumisen takasivat huolellinen suunnittelu ja loppuarviointi, joihin molempiin vaiheisiin otettiin mukaan tulevat käyttäjät.
 

Mahdollisuus rahoitukseen rohkaisee suorituskykyä parantaviin hankkeisiin

Komissio osoitti Suomelle tietyn summan käytettäväksi sellaisen kaluston hankintaan, joka voidaan merkitä Frontexin kalustopooliin. Tästä syystä kyseinen vene, jonka rakentaminen oli ajankohtaista, valikoitui rahoitettavaksi hankkeeksi. Lisäarvoa rahoitukseen toi erityistoimen korkea rahoitusprosentti.

EUSA-rahastojen vastuuvirkamiehiltä saatiin hankkeeseen käytännön neuvoja hakemuksen ja raporttien laadinnassa esiin tulleisiin kysymyksiin. Itse hankkeen suunnitteluun tukea ei tarvittu. Mahdollisuus hakea rahoitusta tämäntyyppiseen hankkeeseen rohkaisee aloittamaan hankkeita, joilla pyritään kehittämään suorituskykyjä. Lisäksi hankkeiden käynnistäminen nopeutuu, kun hankkeeseen on tiedossa ulkopuolista rahoitusta.
 

Uusi vene tulee saamaan runsaasti huomiota ja näkyvyyttä saaristossa

Hanke on lyhyesti esitelty Rajavartiolaitoksen intranetissä sekä internet-sivuilla. Lisäksi ISF-rahoitetuista hankkeista ilmoitetaan Rajavartiolaitoksen "Rajamme Vartijat" -sidosryhmälehdessä. Veneeseen saadusta rahoituksesta on esikunnan lisäksi viestitty merivartiostoille eli veneen käyttäjille. Veneeseen on myös kiinnitetty rahaston tiedotuskyltti.

Uusi vene tulee saamaan runsaasti huomiota ja näkyvyyttä saariston asukkaiden ja veneilijöiden keskuudessa. Rajavartiolaitoksen ISF-hankkeista on suunniteltu tehtäväksi video, jossa hankkeita esiteltäisiin. Tätä ei ole vielä toteutettu. Jatkossa rahoituksista kerrotaan myös hiljattain avatulla Rajavartiolaitoksen Twitter-tilillä.
 

Olli Posti
alusinsinööri, hankepäällikkö
Rajavartiolaitos
 

Takaisin hankkeiden esittelyihin >>

Lisätietoja: Elina Sillanpää, ylitarkastaja, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, puh. 0295 488 266