Webbplatsen för EUSA-fonderna 2021–2027 har öppnats!

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 9.28 | Publicerad på svenska 16.5.2022 kl. 16.16
Nyhet

Den nya webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor, dvs. EUSA-fonderna, för programperioden 2021–2027 har öppnats på adressen www.eusa-rahastot2021.fi/sv.

På den nya webbplatsen finns information om bland annat 

  • programmen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI)
  • pågående utlysningar
  • ansökan om understöd.

Webbplatsen för EUSA-fonderna 2021–2027 finns på adressen www.eusa-rahastot2021.fi/sv.