Utlysning av medel ur ISF-fonden för programperioden 2014–2020 – cirka 2,5 miljoner euro kan sökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2022 10.33
Pressmeddelande

Utlysning av medel ur Fonden för inre säkerhet (ISF) för programperioden 2014–2020 inleddes den 19 april 2022. EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 2,5 miljoner euro för genomförandet av EU:s in- och utresesystem (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Utlysningen pågår till den 29 april 2022.

Utlysningen gäller genomförandet av sådana ändringar i informationssystem som föranleds av EU-kraven och som gör det möjligt att i Finland införa dessa nya informationssystem som omfattar hela EU (ETIAS och EES). Cirka 1,5 miljoner euro kan sökas för genomförandet av in- och utresesystemet och cirka 970 000 euro för ETIAS. De åtgärder som finansieras är till karaktären sådana att genomförandet av dem är på myndigheternas ansvar.

Med medel ur ISF-fonden stöds projekt som gäller kontroll av de yttre gränserna, viseringspolitik, polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brott samt hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser. 

Ansökningsmaterial

Ytterligare information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]