I ISF-fondens utlysning våren 2022 beviljades 1,6 miljoner euro för utveckling av de EU-omfattande informationssystemen

29.12.2022 15.48
Nyhet

I den utlysning av medel ur fonden för inre säkerhet (ISF) under programperioden 2014–2020 som ordnades våren 2022 beviljades sammanlagt över 1,6 miljoner euro för fyra projekt för genomförande av de systemändringar som föranleds av EU-kraven och för införande i Finland av två nya informationssystem som omfattar hela EU, EU:s in- och utresesystem (Entry/Exit System) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Åtgärder som finansieras är till karaktären sådana att genomförandet av dem är på myndigheternas ansvar.

I Migrationsverkets projekt fortsätter utvecklingen av införandet av systemen effektivt och enligt tidsplanen


Två av Migrationsverket projekt fick understöd i vårens utlysning. Projekten är en fortsättning på tidigare genomförda systemprojekt. EES2-projektet fortsätter på Migrationsverkets projekt för införande av in- och utresesystemet, där man genomförde informationssystemändringar som gör det möjligt för Migrationsverket att fullgöra de nya skyldigheterna enligt förordningen om in- och utresesystemet. I projektet fortsätter man att utveckla sökningarna enligt EU-förordningen om in- och utresesystemet genom att bland annat förbättra användbarheten. I projektet strävar man efter att utnyttja automatisering för att uppnå resultat.
I ETIASII-projektet görs vissa nödvändiga informationssystemändringar som gör det möjligt för Migrationsverket att genomföra funktionerna enligt Etias-förordningen, det vill säga funktioner enligt EU-lagstiftning (Etias = EU-system för reseuppgifter och resetillstånd). Projektet ska bidra till att säkerställa att Etias införs och används på ett tillförlitligt, smidigt och säkert sätt i enlighet med EU:s tidsplan och lagstiftning.

Utrikesministeriet får stöd för att utveckla viseringssystem


Genom utrikesministeriets VIS4EES-projekt säkerställs att de ändringar som Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) kräver i och med införandet av in- och utresesystemet genomförs i det nationella viseringssystemet VISA. Utvecklingen av informationssystemen (informationssystemet för viseringar och in- och utresesystemet) sker i enlighet med EU-krav. I projektet färdigställs förutsättningarna för att de nationella myndigheterna kan använda in- och utresesystemet.
Projektet EES Testning (EES Compliance) hänför sig till införandet av in- och utresesystemet (Entry/Exit System), som ska ske våren 2023. Inom ramen för projektet genomförs sådan testning mellan de nationella informationssystemen och in- och utresesystemets centrala system som fastställts av eu-LISA. Testningen ska säkerställa enhetligheten mellan nationella genomföranden och driftskompatibilitet med in- och utresesystemets centrala system.

Med medel ur ISF-fonden stöds projekt som gäller kontroll av de yttre gränserna, viseringspolitik, polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brott samt hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser.


Ytterligare information:
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]

Projekt som fick finansiering under ISF-fondens utlysning II/2022