Sisäisen turvallisuuden rahastosta 1,6 miljoonaa euroa avustusta järjestelmämuutosten toteuttamiseen

29.12.2022 15.48
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmakauden 2014-2020 keväällä 2022 järjestetyssä haussa myönnettiin yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa rahoitusta neljälle hankkeelle, joilla toteutetaan EU-vaatimuksista aiheutuvien järjestelmämuutosten toimeenpano ja mahdollistetaan uusien EU-laajuisten tietojärjestelmien - Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmän (EES, Entry/Exit System) sekä matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotto Suomessa. Rahoitus myönnettiin ohjelmakauden 2014-2020 Rahoitettavat toimet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteutus on viranomaisten vastuulla.

Maahanmuuttoviraston hankkeilla jatketaan järjestelmien käyttöönottokehitystä tehokkaasti ja aikataulussa


Kevään hausta sai avustusta kaksi Maahanmuuttoviraston (Migri). Hankkeet ovat jatkoa aiemmin toteutetuille järjestelmähankkeille. Migrin EES2 -hanke jatkaa Maahanmuuttoviraston EES:n käyttöönotto -hanketta, jossa toteutettiin tietojärjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat EES-asetuksen myötä Maahanmuuttovirastolle tulevien uusien velvoitteiden toteuttamisen. Hankkeessa jatketaan rajanylitystietojärjestelmä EES:ä koskevan EU-asetuksen mukaisten hakujen kehittämistä toteuttamalla mm. käytettävyysparannuksia. Hankkeessa pyritään hyödyntämään automaatiota tulosten saavuttamiseksi.
ETIASII-hankkeessa tehdään tietyt tarvittavat tietojärjestelmämuutokset, joiden myötä Migri kykenee toteuttamaan ETIAS-asetuksen eli EU-lainsäädännön mukaiset toiminnot (ETIAS = Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä). Hankkeella varmistetaan osaltaan ETIAS-järjestelmän käyttöönotto ja käyttö EU-aikataulun ja -lainsäädännön mukaisesti luotettavasti, sujuvasti ja turvallisesti.

Ulkoministeriölle tukea viisumijärjestelmien kehittämiseen


Ulkoministeriön toteuttamalla VIS4EES-hankkeella varmistetaan, että EU-komission ja IT-viraston (eu-LISA) edellyttämät muutokset EES-järjestelmän käyttöönoton myötä toteutetaan kansalliseen VISA-viisumijärjestelmään. Tietojärjestelmien (viisumitietojärjestelmä sekä rajanylitystietojärjestelmä) kehittäminen tapahtuu EU-vaatimusten mukaan. Hanke viimeistelee edellytykset EES-rajanylitystietojärjestelmän käyttöön kansallisille viranomaisille.
EES Testaus (EES Compliance) -hanke liittyy EES-rajanylitystietojärjestelmän (Entry/Exit System) käyttöönottoon, jonka on määrä tapahtua keväällä 2023. Hankkeen puitteissa toteutetaan eu-LISAn määrittämiä testauksia kansallisten tietojärjestelmien sekä EES-keskusjärjestelmän välillä. Testaustoimilla varmistetaan kansallisten toteutusten yhdenmukaisuus ja yhteistoimivuus EES-keskusjärjestelmän kanssa.

ISF-rahastosta tuetaan hankkeita, jotka liittyvät ulkorajavalvontaan, viisumipolitiikkaan, poliisiyhteistyöhön, rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien hallintaan.


Lisätietoja:


erityisasiantuntija Riika Väliahde p. 0295 488 257, [email protected]


ISF-rahaston haussa II/2022 rahoitetut hankkeet