EUSA-klinik för ansökan om utbetalning i augusti

Utgivningsdatum 13.6.2022 17.20
Nyhet

Inrikesministeriet ordnar en klinik för ansökan om utbetalning för projektgenomförarna inom EU-fonderna för inrikes frågor den 9.8.2022 kl. 10-12.

På kliniken går man igenom tekniska aspekter i anslutning till rapporteringen och svarar på projektgenomförarnas frågor om inlämnande av utbetalningsansökningar.

Information om anmälningen ska skickas per e-post till kontaktpersoner i AMIF och ISF projekt. 

Evenemangen går på finska.  

Mer information: [email protected]