EUSA-klinik för ansökan om utbetalning i februari

Utgivningsdatum 5.1.2023 8.50
Nyhet

EU-fonder för inrikes frågor ordnar en klinik för ansökan om slututbetalning för projektgenomförarna under programperiod 2014–2020  på tisdag den 7.2.2023 kl. 10.00-11.30.

På kliniken går man igenom tekniska aspekter i anslutning till rapporteringen och svarar på projektgenomförarnas frågor om inlämnande av ansökan om slututbetalning. Projekten inom EU-fonderna för inrikes frågor under programperiod 2014–2020 som avslutas den 31.12.2022 ska skicka ansökan om slutbetalning till den ansvariga myndigheten senast den 28.2.2023.

Information om anmälningen ska skickas per e-post till kontaktpersoner i AMIF och ISF projekt. 

Evenemangen går på finska.  
 

Ytterligare information:

[email protected]