Ansökningarna för EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027 inleds i maj – anmäl dig till ansökningsutbildningarna!

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 11.32
Nyhet

Ansökningarna till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) inleds i maj. Från våra ansökningsutbildningar får du uppgifter om programmen i de nya fonderna och förberedning av innehåll och budget av projekt. Vi ordnar även frågetimmar för sökande. Anmälningen till utbildningarna och frågetimmarna pågår.

Utbildningarna och frågetimmarna är riktade till organisationer, som planerar att söka understöd från någon av EU:s tre fonder för inrikes frågor (EUSA-fonder) – AMIF, ISF- eller BMVI-fonden. 

Till utbildningarna är både de som söker understöd och överföringsmottagare dvs. projektpartners välkomna.

Ansökningar våren 2022 inleds preliminärt 9.5.2022. Ansökningstiden är cirka fyra veckor.

Vi ordnar flera olika evenemang som koncentrerar sig på olika skeden i ansökningsprocessen. Du kan delta i en eller flera av dem:

Utbildningar för ansökan

  • Grunderna i asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) tors. 21.4. kl. 13–15 
  • Programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027 och de åtgärder som år 2022 öppnas för ansökningar mon. 25.4. kl. 12–15 
  • Programmen för fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 2021–2027 och de åtgärder som år 2022 öppnas för ansökningar tors. 28.4. kl. 9–12 
  • Hur utarbetar jag en lyckad projektansökan? tis. 3.5. kl. 10.30–12.30
  • Kostnadsmodeller i EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027 ons. 11.5. klo 10–12 
  • Operativt stöd som understödsform tors. 12.5. kl. 12–14 
  • Ifyllning och sändning av ansökningsblanketten i EUSA-systemet ons. 18.5. kl. 12–14

Frågetimmar

  • Frågetimme för personer som förbereder en ansökan I 25.5. kl. 10–11
  • Frågetimme för personer som förbereder en ansökan II 31.5. kl. 12–13
  • Frågetimme för personer som förbereder en ansökan III 1.6. kl. 10–11

 Du kan skicka frågor i förväg i samband med anmälningen. 

Utbildningarna och frågetimmarna hålls på finska och de ordnas i Teams. Utbildningen ”Operativt stöd som understödsform” ordnas i Polycom.

Utbildningarnas presentationsmaterial publiceras på fondernas webbplats efter evenemanget. 

Anmälning 

Anmäl dig till ansökningsutbildningarna senast dagen före kl. 14. Vi skickar deltagningslänkar till dem som anmält sig före utbildningen.

Du kan anmäla dig till alla ansökningsutbildningar och frågetimmar med samma formulär.

Anmäl dig till ansökningsutbildningarna (på finska)

Du kan be mer information på adressen [email protected]