Var med och utveckla det nya ansöknings- och rapporteringssystemet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2021 11.48
Nyhet
alt=

Beredningen av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor har kommit igång också när det gäller ansöknings- och rapporteringssystemet. Anmäl dig till användarrådet för systemet och påverka utvecklingen av det nya ansöknings- och rapporteringssystemet.

Användarorientering utgör kärnan i utvecklingen av det nya systemet. Som stöd för införandet inrättas ett användarråd som består av sökande och stödmottagare. 

Användarrådet får vara med och bedöma systemets funktioner och användarupplevelsen. Målet är en smidig ansöknings- och behandlingsprocess där systemet stöder allas arbete. 

För närvarande fastställs systemets krav med tanke på konkurrensutsättningen av upphandlingen. Ett projekt med arbetsnamnet EUSA2 inleddes i september 2021.


Som medlem i användarrådet kan du påverka det nya systemet

I takt med att projektet framskrider presenteras systemets egenskaper för dem som deltar i användarrådet, och kommentarer begärs genom korta enkäter. Workshoppar ordnas vid behov. 

Som rådsdeltagare kan du lämna kommentarer och delta i arbetet när du har tid. 

Om du är intresserad av att delta i användarrådet, kontakta Hanna Salminen, projektchef för EUSA2, [email protected].

Ytterligare information:

Hanna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 340, [email protected]