Projekt inom inre säkerhet får 1,8 miljoner euro i EU-stöd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2021 12.49
Pressmeddelande
Koristeellinen kuva.

Ur fonden för inre säkerhet (ISF) beviljas 1,8 miljoner euro i EU-stöd för fem projekt. Nästan hälften av EU-stödet beviljas för anskaffning av fjärrstyrda luftfartyg som används vid gränsbevakningen. Dessutom finansieras olika myndighetsprojekt som gäller informationssystem samt anskaffning av gränskontrollutrustning som är kopplad till EU:s in- och utresesystem.

Fjärrstyrda luftfartygssystem (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) som placeras ombord på Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg stöder de operativa uppgifterna och tar fram en lägesbild. Användningen av obemannade luftfartyg gör det snabbare att inspektera olika objekt, och tillsynen kan utföras också under sådana förhållanden där det inte går att flyga med bemannade luftfartyg.

Genomförandet av omfattande EU-informationssystem framskrider

Genomförandet av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) framskrider inom ramen för Gränsbevakningsväsendets projekt. Genom det EU-stöd som beviljas kommer man att genomföra de tekniska ändringar som gör det möjligt att införa Etias vid den nationella Etias-enheten och de yttre gränserna. En del av projektfinansieringen används för att utrusta den nationella Etias-enheten och inleda dess verksamhet. Användningen av systemet börjar enligt en tidsplan som fastställs på EU-nivå och kommer att påverka sådana personers resor till Schengenområdet som omfattas av visumfrihet.

Tullen håller på att skaffa gränskontrollutrustning som uppfyller kraven enligt in- och utresesystemet. De fingeravtrycksläsare och ansiktskameror som skaffas kommer att användas vid gränsövergångsställen som Tullen ansvarar för. In- och utresesystemet tas i bruk vid en tidpunkt som fastställs på EU-nivå och som enligt nuvarande uppgifter är våren 2022.

Dessutom beviljas utrikesministeriet EU-stöd för att slutföra reformen av användarhanteringen i det nationella informationssystemet för viseringar samt Polisstyrelsen för att vidareutveckla kopplingen mellan det gemensamma fältledningssystemet för myndigheterna och nödcentralsdatasystemet Erica. 

Läs mer om ISF-projekt (på finska)

Ytterligare information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]