Sisäisen turvallisuuden hankkeisiin 1,8 miljoonaa euroa EU-tukea

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2021 12.49
Tiedote
Koristeellinen kuva.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) myönnetään 1,8 miljoonaa euroa EU-tukea viiteen hankkeeseen. Lähes puolet EU-tuesta myönnetään rajavalvonnassa käytettävien kauko-ohjattavien ilma-alusten hankintaan. Lisäksi rahoitetaan erilaisia viranomaisten tietojärjestelmähankkeita sekä EES-rajanylitystietojärjestelmään kytkeytyvien rajatarkastuslaitteiden hankintaa.

Rajavartiolaitoksen vartiolaivoille sijoitettavat kauko-ohjattavat ilma-alusjärjestelmät (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) toimivat tukena operatiivisten tehtävien suorittamisessa sekä tuottavat tilannekuvaa. Miehittämättömien ilma-alusten käyttö nopeuttaa erilaisten kohteiden tarkastamista, ja valvontaa voidaan tehdä myös sellaisissa olosuhteissa, joissa miehitetyillä aluksilla ei voida lentää.

Laajojen EU-tietojärjestelmien toimeenpano etenee

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) toimeenpano etenee Rajavartiolaitoksen hankkeen puitteissa. Myönnettävällä EU-tuella toteutetaan ne tekniset muutokset, joilla mahdollistetaan ETIAS-järjestelmän käyttöönotto kansallisessa ETIAS-yksikössä ja ulkorajoilla.

Hankerahoitusta käytetään myös kansallisen ETIAS-yksikön varustamiseen ja sen toiminnan käynnistämiseen. Järjestelmän käyttö aloitetaan EU-tasolla määritellyssä aikataulussa ja se tulee vaikuttamaan viisumivapaiden matkustajien Schengen-alueelle matkustamiseen.

Tulli on hankkimassa EES-rajanylitystietojärjestelmän vaatimusten mukaisia rajatarkastuslaitteita. Hankittavia sormenjälkilukijoita ja kasvokuvakameroita tullaan käyttämään Tullin vastuulla olevilla rajanylityspaikoilla. EES-järjestelmä otetaan käyttöön EU-tasolla määriteltynä ajankohtana, joka on tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2022.

Lisäksi EU-tukea myönnetään ulkoministeriölle kansallisen viisumitietojärjestelmän käyttäjähallinnan uudistuksen loppuunsaattamiseen sekä Poliisihallitukselle KEJO-kenttäjärjestelmän ja ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän välisen yhteyden jatkokehittämiseen. 

ISF-rahaston haussa 2021A rahoitetut hankkeet

Lisätietoja ISF-hankkeista

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]