Olika länders AMIF- och ISF-projekt har samlats i More Snapshots-böckerna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2021 14.16 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 14.19
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Snapshots- och More Snapshots-böckerna som sammanställts av Europeiska kommissionen ger en heltäckande överblick över de olika europeiska ländernas AMIF-projekt och ISF-projekt. I böckerna ingår också finländska projekt.

EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond presenterar utvalda projekt i 26 medlemsstater i sin bok More Snapshots. Projekten gäller till exempel könsrelaterat våld, asylfrågor, integration av flyktingar, förebyggande av sjukdomar och främjande av invandrarkvinnors och deras familjers hälsa. 

På motsvarande sätt presenterar de finansiella instrumenten för polissamarbete och för yttre gränser och viseringspolitik inom EU:s fond för inre säkerhet många olika åtgärder i 31 länder i sin bok More Snapshots. Till dessa åtgärder hör till exempel byggande och användning av it-system, anskaffning av operativa verktyg, utbud av utbildningsprogram och stärkande av den operativa kapaciteten för förebyggande och bekämpning av brott.

Varje projekt presenteras på språket i det medlemsland som genomfört projektet och på engelska. Ytterligare information om projekten eller fonderna, som förvaltas av medlemsstaterna, finns under länkarna i samband med beskrivningarna.

Böckerna finns i elektronisk form på Europeiska kommissionens webbplats:

More Snapshots AMIF 2020  

More Snapshots ISF 2020