Nya ansökningar om ISF-finansiering har utlysts av Europeiska komissionen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2020 16.17
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Kommissionen har utlyst nya ansökningar ur fonden för inre säkerhet (ISF) genom det finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering (ISF-P).

Finansiering kan sökas för sammanlagt 9,5 miljoner euro för bekämpning av egendomsbrottslighet, narkotikahandel och människohandel.

Kommissionen beviljar 2,5 miljoner euro i stöd till projekt som riktas till samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter mot organiserad egendomsbrottslighet. Ansökningstiden går ut 4.2.2021. 

Dessutom utlyses 2,5 miljoner euro för projekt inom bekämpning av illegal narkotikahandel, där man förbättrar tillämpningen av lagen angående narkotikahandel. Ansökningstiden går ut 18.3.2021.

4,5 miljoner euro kan sökas för åtgärder mot människohandel. Ansökningstiden går ut 25.2.2021.

Finansieringen stöder multinationella projekt

Med den aktuella projektfinansieringen stöds multinationella projekt. Detta innebär att projektet som finansieras ska omfatta åtminstone två genomförandeorganisationer och de ska komma från minst två olika medlemsstater som deltar i det finansiella instrumentet ISF-P. Beroende på ansökning kan projekten också omfatta tredje länder som har fastställts i kommissionens utlysning.

EU-stödet som söks ska vara minst 250 000 euro. Projekten kan vara högst 24 månader. EU-stödet kan utgöra högst 90 % av projektets stödberättigande kostnader. 

Finansieringen som kan sökas anslås från det finansiella instrumentet (ISF) för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering inom fonden för inre säkerhet (ISF-P).

Ansökningsmaterial och närmare uppgifter finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av egendomsbrottslighet finns på kommissionens webbplats

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av narkotikahandel finns på kommissionens webbplats

Ytterligare information om ansökan för bekämpning av människohandel finns på kommissionens webbplats

Ytterligare information om finansieringsinstrumentet ISF-P finns på Europeiska kommissionens webbplats


Ytterligare information:
specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]