Uusia Euroopan komission ISF-rahoitushakuja avattu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2020 16.17
Uutinen
Koristeellinen kuva.

Komissio on käynnistänyt uusia sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevan rahoitusvälineen (ISF-P) hakuja.

Rahoitusta on haettavissa yhteensä 9,5 miljoonaa euroa omaisuusrikollisuuden, huumekaupan ja ihmiskaupan torjuntaan.

Komissio myöntää 2,5 miljoonaa euroa tukea hankkeisiin, jotka kohdistuvat järjestäytyneen omaisuusrikollisuuden vastaiseen lainvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Hakuaika päättyy 4.2.2021. 

Lisäksi haettavana on 2,5 miljoonaa euroa laittoman huumausainekaupan torjuntaan liittyviin hankkeisiin, joilla parannetaan huumekauppaan liittyvää lainvalvontaa. Hakuaika päättyy 18.3.2021.
Ihmiskaupan vastaisiin toimiin on haettavana 4,5 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 25.2.2021.

Rahoituksella tuetaan monikansallisia hankkeita

Haettavana olevalla hankerahoituksella tuetaan monikansallisia hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitettavassa hankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi toteuttajatahoa, jotka ovat vähintään kahdesta ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. Hausta riippuen hankkeissa voi olla mukana myös kolmansia maita, jotka on määritelty komission hakuilmoituksessa.

Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan vähintään 250 000 euroa. Hankkeiden kesto voi olla enintään 24 kuukautta. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. 

Haettavana oleva rahoitus jaetaan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevasta rahoitusvälineestä (ISF-P).

Hakumateriaalit ja tarkempia tietoja hauista löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Lisätietoa omaisuusrikollisuuden torjunnan hausta komission verkkosivuilla

Lisätietoa huumekaupan torjunnan hausta komission verkkosivuilla

Lisätietoa ihmiskaupan torjunnan hausta komission verkkosivuilla

Lisätietoa ISF-P -rahoitusvälineestä Euroopan komission verkkosivuilla

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]