Kommissionen utlyser 16 miljoner euro ur Fonden för inre säkerhet (ISF)

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 14.13 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 16.07
Nyhet
alt=

Europeiska kommissionen utlyste den 16 december 2021 totalt 16 miljoner euro som kan sökas för projektfinansiering. Finansiering riktas till projekt som syftar till att motarbeta sexuellt utnyttjande av barn, stöda offer för utnyttjande och utveckla medel för att upptäcka utnyttjande på nätet.

Finansiering kan sökas av ett konsortium som består av minst tre organisationer från minst tre olika EU-länder. Projektbudgeten ska uppgå till minst en halv miljon euro och högst fyra miljoner euro. Projekttiden kan vara högst 24 månader.

Finansiering kan sökas under tiden 16.12.2021–24.2.2022. 

Finansieringen anvisas genom den tematiska delen av Fonden för inre säkerhet (ISF), och därför söks den hos kommissionen. 

Ytterligare information om utlysningen (på engelska)

Finansiering söks via kommissionens Funding & tender-portal (på engelska)

Mer om Fonden för inre säkerhet (på engelska)