Komission järjestämässä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haussa haettavissa 16 milj. euroa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 14.13
Uutinen
alt=

Euroopan komissio julkaisi 16.12.2021 hankehaun, jossa on haettavissa rahoitusta yhteensä 16 miljoonaa euroa. Haussa rahoitetaan hankkeita lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisen työn ja hyväksikäytön uhrien tukemiseksi sekä kehitetään tapoja havaita verkossa tapahtuvaa hyväksikäyttöä.

Hakukonsortion tulee muodostua vähintään kolmesta organisaatiosta, jotka ovat vähintään kolmesta eri EU-maasta. Hankkeiden budjetin tulee olla vähintään puoli miljoonaa euroa ja enintään neljä miljoonaa euroa. Hankkeiden kesto voi olla enintään 24 kuukautta.

Haku on käynnissä 16.12.2021-24.2.2022. 

Haku on osa sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) temaattisen rahoitusvälineen toimintaa, joten rahoitusta haetaan komissiosta. 

Lisätietoja hankehausta komission sivuilla (englanniksi)

Rahoitusta haetaan komission Funding & Tender -hakuportaalissa (sivu englanniksi)

Lisätietoja sisäisen turvallisuuden rahastosta (sivu englanniksi)