EU-tason neuvottelut sisäasioiden EU-rahastojen ohjelmakaudesta 2021-2027 etenevät

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2020 15.07
Uutinen
EU-säästöpossu

EU-tason neuvottelut sisäasioiden EU-rahastojen ohjelmakaudesta 2021-2017 etenevät tällä hetkellä EU-puheenjohtajamaan Saksan johdolla. Haastattelimme EUSA-rahastotiimin esimiestä Pauliina Eskolaa neuvotteluiden etenemisestä. Tutustu neuvotteluiden viimeisimpiin käänteisiin!

Miten neuvottelut koskien EU:n monivuotista rahoituskehystä vuosille 2021-2027 ovat edenneet?

Eurooppa-neuvosto saavutti heinäkuussa sovun EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) vuosille 2021-2027 ja uudesta elpymisvälineestä. Tämän jälkeen kokonaisuudesta on neuvoteltu Euroopan parlamentin, neuvoston (eli jäsenvaltioiden) ja Euroopan komission kesken. Neuvotteluissa saavutettiin alustava poliittinen sopu MFF-kokonaisuudesta marraskuussa. Tämä oli osaltaan merkittävä askel kohti uutta rahoitusohjelmakautta. 

Missä uuden ohjelmakauden 2021-2027 neuvotteluissa mennään tällä hetkellä? 

Sisäasioiden rahastojen osalta EU-puheenjohtajamaa Saksa on jatkanut neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa uuden ohjelmakauden rahastojen asetusehdotuksista. Saksa täydensi rahastojen neuvottelumandaatteja lokakuussa ja voi nyt neuvotella Euroopan parlamentin kanssa kattavammin valtuuksin jäsenvaltioiden puolesta. Neuvottelumandaatteja täydennettiin etenkin kesän Eurooppa-neuvoston linjauksilla, eli mandaatteihin lisättiin mm. Eurooppa-neuvoston linjausten mukainen rahoitus sisäasioiden EU-rahastoille.

Ovatko neuvottelut edenneet aikataulun mukaisesti koronasta huolimatta?

Koronapandemia on osaltaan vaikuttanut myös näihin neuvotteluihin, joten aikataulusta ollaan jonkin verran jäljessä. Vauhdittajana neuvotteluille toimi kuitenkin osaltaan heinäkuussa saavutettu sopu tulevasta rahoituskehyskaudesta. Lisäksi nyt kun sisäasioiden rahastoille EU-tasolla kohdennettava rahoitus on tiedossa, EU-puheenjohtajamaalla Saksalla on kattavammat valtuudet neuvotella jäsenvaltioiden puolesta Euroopan parlamentin kanssa. Syksy on ollut neuvotteluissa tiivistä aikaa, ja ollaanhan tässä jo hyvää vauhtia lähestymässä vuotta 2021, jolloin uuden EU-rahoituskehyskauden pitäisi käynnistyä.

Milloin sisäasioiden rahastojen 2021-2017 ohjelmakauden toimeenpano on tarkoitus aloittaa?

Uuden ohjelmakauden toimeenpano voisi käynnistyä syksyllä 2021, jos neuvotteluissa päästään Euroopan parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen vielä Saksan EU-puheenjohtajakaudella ja muiden uuden kauden käynnistämiseen liittyvien asetusehdotusten neuvottelut on saatettu tuloksellisesti loppuun. 

Toimeenpanon käynnistyminen riippuu siis pitkälti EU-tason neuvottelujen loppuun saattamisesta mutta myös mm. siitä, milloin kansallinen lainsäädäntö sisäasioiden rahastoista saadaan voimaan ja milloin komissio hyväksyy Suomen laatimat ohjelmat ISF-, AMF- ja BMVI-rahastoille. Viestimme uuden kauden aikataulusta verkkosivuillamme, uutiskirjeessämme ja Twitter-tilillämme, eli kannattaa seurata viestintäkanaviamme!  

Kiitos haastattelusta, Pauliina!

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p.  0295 488 263, [email protected]