Förhandlingarna fortsätter på EU-nivå om programperioden 2021–2027

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 15.07
Nyhet
EU-spargris

Förhandlingarna fortsätter på EU-nivå om programperioden 2021–2027 i EU-fonderna för inrikes frågor under ledning av Tyskland som ordförandeland i EU. Vi intervjuade chefen för EUSA-fondens team, Pauliina Eskola om hur förhandlingarna framskrider. Läs om de senaste vändningarna i förhandlingarna!

Hur har förhandlingarna gått angående EU:s mångåriga finansieringsram för åren 2021–2027?

Europeiska rådet nådde i juli en överenskommelse om EU:s kommande mångåriga finansieringsram (MFF) för åren 2021–2027 och om ett nytt återhämtningsinstrument. Därefter har helheten förhandlats mellan Europaparlamentet, rådet (dvs. medlemsstaternas) och Europeiska kommissionen. Vid förhandlingarna uppnådde man i november en preliminär överenskommelse om MFF-helheten. Detta var för sin del ett stort steg mot en ny finansieringsprogramperiod. 
 

Vad händer i förhandlingarna om programperioden 2021–2027 för tillfället? 

Beträffande fonderna för inrikes frågor har EU:s ordförandeland Tyskland fortsatt förhandlingarna med Europaparlamentet om förslag till förordning angående fonder för den nya programperioden. Tyskland kompletterade fondernas förhandlingsmandat i oktober och kan nu förhandla med Europaparlamentet för medlemsstaternas räkning med mer täckande befogenheter. Förhandlingsmandaten kompletterades framför allt enligt Europeiska rådets riktlinjer i somras, dvs. man lade till finansiering för EU-fonder för inrikes frågor enligt Europeiska rådets riktlinjer.
 

Har förhandlingarna framskridit enligt tidsplanen trots corona?

Coronapandemin har för sin del inverkat även på dessa förhandlingar, så de ligger lite efter tidsplanen. Det som satte fart på förhandlingarna var dock delvis överenskommelsen i juli om den kommande finansieringsramperioden. När finansieringen som riktas till fonder för inrikes frågor på EU-nivå dessutom nu är känd, har Tyskland som EU:s ordförandeland större befogenheter att förhandla med Europaparlamentet för medlemsstaternas räkning. Hösten har varit en intensiv tid för förhandlingar och nu närmar sig ju år 2021, då den nya finansieringsramperioden i EU är tänkt att börja.
 

När är genomförandet av programperioden 2021–2027 för fonderna för inrikes frågor avsedd att börja?

Genomförandet av den nya programperioden skulle kunna börja på hösten 2021 om förhandlingarna med Europaparlamentet når ett samförstånd under Tysklands ordförandeperiod i EU och förhandlingarna om andra förslag till förordning beträffande inledningen av den nya perioden har nått resultat. 

Starten av genomförandet beror alltså mycket på avslutade förhandlingar på EU-nivå, men också bl.a. på när den nationella lagstiftningen om fonderna för inrikes frågor träder i kraft och när kommissionen godkänner programmen som Finland har upprättat för ISF-, AMF- och BMVI-fonderna. Vi meddelar om tidsplanen för den nya perioden på vår webbplats, i vårt nyhetsbrev och på vårt Twitter-konto; det lönar sig alltså att följa våra kommunikationskanaler!  

Tack för intervjun, Pauliina!
 

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola, tfn  0295 488 263, [email protected]