Beredningen av den nya finansieringsprogramperioden har kommit igång bra

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 8.26 | Publicerad på svenska 21.1.2021 kl. 8.43
Nyhet
EU-lippuja lipputangoissa.

Vid årsskiftet började Europeiska unionens nya finansieringsprogramperiod 2021–2027. Den nya programperioden började dock än så länge bara på pappret. Det återstår fortfarande en del att göra innan det praktiska genomförandet börjar och de första utlysningarna ser ut att ordnas tidigast på hösten 2021.

Förhandlingarna på EU-nivå angående den nya finansieringsprogramperioden intensifierades mot slutet av år 2020 och i början av december nådde man en överenskommelse om alla tre EU-fonderna för inrikes frågor under ledning av ordförandelandet Tyskland. Under föregående vecka hade man också nått en överenskommelse om det s.k. förslaget om allmän förordning som föreskriver om bestämmelser angående fondernas förvaltning.

Utanför överenskommelsen i december hamnade dock vissa helheter av förslagen till förordning som gäller fonder. Portugal som började som rådets ordförandeland i början av januari fortsätter förhandlingarna angående dessa tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. När förhandlingarna avslutas tar arbetet med de olika språkversionerna av förslagen till förordningar sin tid. Med detta i beaktande bör förordningarna för EU-fonderna för inrikes frågor träda i kraft under våren.

På grund av coronapandemin stannade förhandlingarna i praktiken upp under våren 2020 och därför var det välkommet att de började igen. Medlemsländerna var upptagna med förhandlingarna under hösten: ordförandelandet rapporterade till medlemsländerna om hur förhandlingarna förlöpte och man sökte tillsammans efter lösningar på hur texterna till förslagen till förordningar skulle skrivas. 

Den nya programperiodens första ansökningsomgångar tidigast på hösten 2021

Inledningen av den nya programperioden har främjats på EU-nivå och nationell nivå. Angående fondprogrammen i EU-fonderna för inrikes frågor skickades utkasten före jul för kommissionens kommentarer och i början av året ordnas en remissomgång och hörande. Programmen har en central roll: de utgör den s.k. ramen för verkställandet i EU-fonderna för inrikes frågor för åren 2021–2027.  

Även beredningen av den nationella fondlagen och -förordningen har avancerat och allt tyder på att lagen skulle träda i kraft nästa sommar. 

Den nya programperioden närmar sig alltså snabbt, trots att det fortfarande finns arbete kvar på såväl EU-nivå som nationell nivå innan vi kommer igång i form av ansökningar. 

Skribent konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola

Ps. Du kan läsa mer om EU-fonderna för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 här.