Vi ordnar utbildningen 15.4.2021 om projektansökan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 14.12 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 14.18
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Vi ordnar utbildning om vårens asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) ansökan för sökande den 15 april. I utbildningen ligger fokus på projektansökan och frågor i anslutning till denna. Anmäl dig till utbildningen senast den 9 april.

AMIF-finansiering ansöks med den ansökningsblankett som finns i EUSA-systemet. I utbildningen går man igenom denna ansökningsblankett, dvs. hur en projektansökan fylls i punkt för punkt.

Projektet bedöms utifrån ansökan och därför är det viktigt att den har fyllts i noggrant och korrekt. Om projektet beviljas EU-stöd är ansökan tillsammans med stödbeslutet projektets viktigaste dokument, eftersom den innefattar projektplanen och budgeten. Ansökan är således ett viktigt dokument både i ansökningsskedet och när projektet är i gång.

Utbildningen är en fortsättning på den utbildning som anordnades 4.3.2021, då man gick igenom grunderna för AMIF-finansieringen ur integrationsåtgärdernas.

Utbildningen ordnas på distans.

Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/5EAD6BB561EC98C9 (Anmäla sig senast den 9 april)

Ytterligare information:

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] (från 22.3.) 
sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]