Utbildning i förvaltningen 18.1.2022 av AMIF- och ISF-projekt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 16.55
Nyhet
alt=

Inrikesministeriet ordnar utbildning i förvaltningen av AMIF- och ISF-projekt tisdagen den 18 januari 2022 mellan klockan 9 och cirka klockan 12.00.

I utbildningen går vi igenom de viktigaste frågorna i anslutning till förvaltningen av projekt. Dessutom går vi igenom rapportering och kommunikation.

Utbildningen är i första hand avsedd för projekt som har inletts 2021 eller kommer att inledas 2022. Även de som beviljats stöd i tidigare ansökningsomgångar är välkomna att delta i utbildningen.

Också överföringsmottagare är välkomna att delta i utbildningen

Utbildningen ordnas på distans och sker på finska.

Utbildningen är den sista utbildningen i förvaltning under programperiod 2014-2020. 

Anmäl dig till utbildningen senast 13.1.2022.

Anmälningen (på finska)

Ytterligare information:

[email protected]