Totalt 14,5 miljoner euro kan sökas för skydd av offentliga platser i utlysningen av medel för unionsåtgärder inom ramen för ISF-fonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 12.07 | Publicerad på svenska 19.4.2022 kl. 10.01
Nyhet

Kommissionen har utlyst finansiering för unionsåtgärder inom ramen för fonden för inre säkerhet (ISF). Utlysningen gäller skydd av offentliga platser. EU-stöd kan sökas till ett belopp av totalt 14,5 miljoner euro.

Denna utlysning är inriktad på

  • skydd av platser för religionsutövning 
  • skydd av offentliga platser, CBRN-E, obemannade luftfartygssystem, explosiva varor

Stöd kan sökas till ett belopp av 14,5 miljoner euro. Projekten ska genomföras genom gemensamma åtgärder mellan minst två medlemsstater. 

Utlysningen pågår till den 11 maj 2022.

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats (på engelska)