Sammanlagt cirka 8,5 miljoner euro i EU-stöd ansöks ur AMIF-fonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 8.00 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 13.13
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Inrikesministeriet tog emot sammanlagt 23 ansökningar i den sista ansökan om stöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för programperioden 2014–2020, vilken slutade 28.5. 

Grundläggande finansiering ur AMIF-fonden ansöks för sammanlagt 16 projekt. Tio av ansökningarna gäller främjande av samhällets mottaglighet, en utveckling av systemen för mottagande och asyl, två utveckling av systemet för återvändande och tre utveckling av migrationsförvaltningens beredskap. 

EU-stöd ansöks för sammanlagt sju projekt ur de separata anslagen för omplacering i fonden. Fem av ansökningarna gäller främjande av kvotflyktingars integration, en utveckling av coachning som främjar mottagande av kvotflyktingar och en utveckling av myndighetsprocesserna i anknytning till kvotvalet. 

EU-stöd ansöks av Migrationsverket, Diskrimineringsombudsmannen, Arbets- och näringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors stad, Tammerfors stad, Seinäjoki stad, Tavastehus stad, Finlands Humanistiska Yrkeshögskola Ab, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Diakoniyrkeshögskola Ab, Institutet för Fredsfostran rf, Lära för Livet Stiftelse sr, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr och Spring House Oy.

Namnen på de ansökta projekten, sökandena, totalkostnaderna och beloppet på de ansökta EU-stöden finns i bilagan i slutet av nyheten. 

Ansökningshandläggningen har börjat

Inrikesministeriet har påbörjat handläggningen av ansökningarna. Målet är att fatta stödbeslut om de projekt som ska finansieras före 31.10.2021.

Cirka 8,1 miljoner euro i EU-stöd kunde ansökas och ansökan var öppen 3–28.5.2021.

Mottagna ansökningar i AMIF-fondens utlysning (ansökan 2021A)

Ytterligare information:

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] 
sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]