Kommissionen delar ut cirka 32,7 miljoner euro i AMIF-ansökningsförfarandet

Inrikesministeriet
23.10.2020 10.59
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Europeiska Kommissionen utlyste 15 oktober 2020 en förslagsinfordran för € 32,7 miljoner för finansiering av nationsövergripande projekt inom områden asyl, migration och integration.

Finansiering kan sökas för projekt inom följande teman:
 

  • Lokala integrationsstrategier 

  • Att undanröja hindren för migranternas tillgång till tjänster

  • Att befrämja migranternas deltagande i integrationspolitiken

  • Komplementära inkörsportar

  • Offren för människohandel

  • Migrantbarnens övergång till vuxenlivet

Förslagsinfordran ingår i aktiviteterna planerade i AMIF:s arbetsprogram 2020 för unionens verksamhet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Ytterligare information om förslagsinfordran finns på Europeiska kommissionens webbsidan (webbsidan är på engelska).

Ansökan senast 16 februari 2021.

Ytterligare information om Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF) finns på kommissionens webbsidan (webbsidan är på engelska).