ISF-utlysningen öppnas i oktober - EU-stöd kan sökas till ett belopp av minst 2,8 miljoner euro

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.03
Nyhet

Nästa ansökningsomgång för fonden för inre säkerhet (ISF) ordnas den 11–29 oktober 2021. EU-stöd kan sökas till ett belopp av minst 2,8 miljoner euro.

EU-stöd beviljas i huvudsak för genomförande av EU:s system för in- och utresa (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) samt för att förnya de automatiska hjälpmedlen för in- och utresekontroll.

Dessutom är mindre finansieringsbelopp som frigjorts från projekt tillgängliga för skötseln av gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter samt för projekt som gäller myndigheternas informationsutbyte. 

Det slutliga beloppet av EU-stöd som öppnas för ansökan för varje helhet bekräftas i utlysningen när ansökningsomgången inleds. Den finansiering som kan sökas riktas till sådana åtgärder som myndigheter genomför.

Mer information:

sakkunnig Aleksi Rantamaa, tf. 0295 488 315, [email protected]