ISF-utlysningen öppnas i februari - EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 4,2 miljoner euro

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 9.37
Nyhet
Alt=

Nästa ansökningsomgång för fonden för inre säkerhet (ISF) ordnas 1.2–31.3.2021. EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 4,2 miljoner euro.

EU-stöd beviljas i huvudsak för genomförande av EU:s system för in- och utresa (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) samt för utveckling av gränsbevakningsteknik som utnyttjar fjärrstyrda luftfartyg. 

Finansiering kan också sökas för utveckling av det nationella informationssystemet för viseringar, för att förnya gränskontrollutrustningen och för att koppla samman nödcentralsdatasystemet, fältledningssystemet och ledningscentralerna.

Det nationella genomförandeprogrammet för fonden uppdateras innan ansökningsförfarandet inleds för att säkerställa att fondens medel används i så stor utsträckning som möjligt. Det slutliga beloppet av EU-stöd som öppnas för ansökan för varje helhet bekräftas i utlysningen när ansökningsomgången inleds. Den finansiering som ska kunna sökas riktas till sådana åtgärder som myndigheter genomför.


Ytterligare information: 
specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]