Hur har vi lyckats med kommunikationen? Svara på vår enkät!

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 11.19
Nyhet
Koristeellinen kuv.

När programperioden 2014–2020 lider mot sitt slut vill vi veta hur bra vi har lyckats med kommunikationen. Vänligen besvara vår kommunikationsenkät senast 29.1.2021.

I kommunikationsenkäten får du framföra din åsikt om EUSA-fondernas webbplats och andra kommunikationskanaler, nivån på den allmänna informationen och kommunikationen samt de material och anvisningar som finns på webbplatsen.

I enkäten kartlägger vi också hur väl vi har lyckats ge stödmottagarna anvisningar om projektkommunikationen och i synnerhet om att sörja för EU-synligheten. 

I enkäten kan du också ge respons med egna ord och berätta om vi har informerat om rätta frågor. 

Vi önskar att stödmottagarna, de som ansöker om stöd, medlemmarna i övervakningskommittéerna för AMIF- och ISF-fonderna och andra berörda parter svarar på enkäten. Vänligen besvara enkäten senast 29.1.2021. Det tar ungefär 10 minuter att besvara enkäten.

Vi använder resultaten av enkäten för att utveckla kommunikationen under den pågående programperioden, men framför allt för att planera kommunikationen under den nya programperioden 2021–2027. 

Länk till kommunikationsenkäten

Ytterligare information:
sakkuning Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, noora.vahervaara(at)intermin.