Genomförandet av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor skjuts upp till våren 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2021 10.13 | Publicerad på svenska 9.11.2021 kl. 10.49
Nyhet
alt=

De första ansökningsomgångarna för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) ordnas senare på våren 2022. Uppskjutningen av ansökningarna från början av året, som det tidigare meddelades, till senare på våren beror på att de nationella beredningarna fördröjts.

Dröjsmålet i den nationella beredningen har påverkats bland annat av att de EU-förordningar som gäller fonderna har trätt i kraft senare än väntat och att Europeiska kommissionen lämnat ut uppgifter om finansieringsandelar som tilldelas Finland senare än väntat. 

I början av 2022 meddelas det på fondernas webbplats om ansökningarnas närmare tidsplan och utbildningar för ansökan. 

Inrikesministeriet, som är förvaltningsmyndighet för fonderna, ordnar ett informationsmöte om de nya fonderna den 24 november 2021.

Understöd kan beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit den 1 januari 2021 eller därefter

I förslaget till lag om fonder föreslås att stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit innan stödbeslutet fattades. I fondernas ansökningsomgångar nästa får kan det vara möjligt att retroaktivt ansöka om stöd för kostnader som uppkommit tidigast den 1 januari 2021.

Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 behandlas för närvarande av riksdagen. 

Mer information: 

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] 
Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] 
Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]  
Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]