Förvaltningshandboken har uppdaterats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 13.56
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Anvisningar för AMIF- och ISF-projektens förvaltning finns i EUSA-fondernas förvaltningshandbok. Vi har uppdaterat anvisningarna den 30 juni 2021.

Följande uppdateringar har gjorts:

  • Anvisningarna om förenklad lönekostnadsmodell har uppdaterats. Studera noga uppdateringarna av förvaltningshandboken i kapitlet 6.3.1.
  • Vissa andra smärre preciseringar har gjorts i kapitel 7.

Du kan hitta örvaltningshandboken från sidan Till stödmottagaren.

Ytterligare information:

[email protected]