Förvaltningshandboken har uppdaterats

Inrikesministeriet
5.11.2020 17.10 | Publicerad på svenska 23.11.2020 kl. 10.44
Nyhet
Kuva on koristeellinen.

Anvisningar för AMIF- och ISF-projektens förvaltning finns i EUSA-fondernas förvaltningshandbok. Vi har uppdaterat anvisningarna den 29 oktober 2020. Studera noga uppdateringarna av förvaltningshandboken.

Vi har uppdaterat anvisningarna den 29 oktober 2020. Studera noga uppdateringarna av förvaltningshandboken. 

Anvisningarna om upphandlingar och om rapporteringen av dem har uppdaterats. Läs därför noggrant kapitlen 7 Upphandlingar och 11.5 Rapporteringsanvisningar i förvaltningshandboken. 

Till handboken har fogats ett avsnitt om tillgänglighet. Information om tillgänglighet finns i det nya kapitlet 9 i förvaltningshandboken.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och en del organisationer inom den privata och tredje sektorn att iaktta tillgänglighetskraven. Förvaltningshandboken har således gjorts tillgänglig. 

Vissa andra smärre preciseringar har gjorts i förvaltningshandboken. 

Förvaltningshandbanken hittas från Till stödmottagaren-sidan. 

Ytterligare information:

[email protected]