Finansiering för EU-informationssystem kan sökas ur Fonden för inre säkerhet i april

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 15.02 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 9.56
Nyhet

Ur Fonden för inre säkerhet (ISF) ordnas ytterligare en utlysning som gäller programperioden 2014–2020. Utlysningen riktas till genomförande av EU:s in- och utresesystem (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Genomförandet av de åtgärder som finansieras är på myndigheternas ansvar. Ansökningstiden inleds den 19 april och pågår till och med den 29 april 2022.

Sammanlagt kan cirka 1,5 miljoner euro EU-stöd beviljas för genomförandet av EU:s in- och utresesystem (EES) och cirka 970 000 euro för genomförandet av systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). 

Det slutliga beloppet av EU-stöd som utlyses bekräftas när utlysningstexten publiceras. 

Mer information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]