EUSA-fondernas kommunikation presenterades i Warszawa

27.6.2019 16.46
Nyhet

Representanter för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) från åtta länder träffades på ett inofficiellt möte i Warszawa i början av maj. Information om hur verkställandet av fonden under den nuvarande finansieringsprogramperioden fortskrider och en översikt över beredningen av den nya programperioden 2021–2027 stod på dagordningen.

Inofficiella möten gör det möjligt för europeiska finansiärkollegor att träffas och förutom att föra goda samtal även dela med sig av bästa praxis mellan länderna. Man kan t.ex. tala om olika sätt att anordna ansökningar eller om samarbetet med andra fonder. Dessutom kan man på dessa möten tillsammans gå igenom utmaningar som man ställts inför under verkställandet. På mötet presenterade vi vår kommunikation och berättade vilka typer av kommunikationsåtgärder som EUSA-fonderna vidtar i Finland.

Kollegorna från övriga länder var framför allt intresserade av utnyttjandet av sociala medier vid kommunikation om fonderna. I vår presentation betonade vi att kommunikationen i Finland som rör statsförvaltningen i dag måste vara bl.a. aktiv, pålitlig, transparent och förståelig. Användningen av sociala medier som en del av myndighetskommunikationen är också vardag hos oss i Finland. Ribban för så kallad baskommunikation är alltså rätt så hög.

Av de länder som verkställer AMIF-fonden deltog förutom Finland även Sverige, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Rumänien och Österrike på mötet.