Europeiska kommissionen publicerade en inbjudan att lämna förslag för fyra miljoner euro

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 13.40
Nyhet
alt=

Europeiska kommissionen publicerade den 20 oktober 2021 en inbjudan att lämna förslag för fyra miljoner euro till att finansiera projekt för att stödja småföretag i genomförandet av förordningen om åtgärder mot spridningen av terroristinnehåll på nätet.

Denna ansökningsomgång är en del av de aktiviteter som planeras inom den tematiska faciliteten under fonden för inre säkerhet (ISF) och antagandet av arbetsprogrammet för 2021–2022, som uppgår till 163,4 miljoner euro. Det publiceras under förutsättning att detta arbetsprogram antas.

Skicka in ditt förslag online här från och med 20 oktober 2021 och ansök innan 26 januari 2022.

Förordningen om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

För mer information om Fonden för inre säkerhet