Europeiska kommissionen har offentliggjort två inbjudningar till att lämna in förslag om människohandeln

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 12.49
Nyhet

Den 10 februari 2022 offentliggjorde Europeiska kommissionen två inbjudningar till att lämna in förslag om människohandeln: ett förslag för att bekämpa människohandeln (tre miljoner euro) och ett till stöd för offren (fyra miljoner euro).

Den första inbjudan är för att stödja åtgärder mot människohandeln och är del av de åtgärder som förutses i den tematiska delen och arbetsprogrammet för 2021-2022 för Fonden för inre säkerhet (ISF).

Den andra inbjudan är för att tillhandahålla hjälp, stöd och integration till offer för människohandeln från tredjeland och är del av de åtgärder som förutses i den tematiska delen och arbetsprogrammet för 2021-2022 Fonden för asyl, migration och integration (AMIF).

För båda inbjudningar kan du inkomma med ditt förslag via finansierings- och anbudsportalen från och med den 17 februari 2022.

Deadline för båda inbjudningar är den 19 maj 2022 (klockan 17.00 CET).

Läs mer om Fonden för inre säkerhet (ISF)

Läs mer om Fonden för asyl, migration och integration (AMIF)

Ytterligare information:

[email protected]