Driftavbrott i EUSA-systemet i september och oktober

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2021 9.15
Nyhet
Dekorativ bild.

Den 27 september har EUSA-systemet ett driftavbrott på grund av databasmigration och den 4–8 oktober på grund av underhåll av systemet. Dessutom har systemet ett kort avbrott den 22 september kl. 8–10. Det är inte möjligt att logga in i eller använda systemet under driftavbrotten.

Om underhållsarbetet den 4–8 oktober blir klart innan den angivna tiden löper ut, informerar vi om detta på webbplatsen. 

Ytterligare information:

 [email protected]